Subsidie Groenbedekking

Binnen de perken van de begroting en met ingang van 01.08.1999 wordt aan landbouwers een gemeentelijke toelage verleend voor het gebruik van de techniek van de groenbedekking.

Onder landbouwer wordt verstaan: elke exploitant, natuurlijke persoon of rechtspersoon van een landbouwbedrijf, zijnde een bedrijfsmatige exploitatie van onroerende goederen met het oog op het voortbrengen van landbouwproducten.

Onder groenbedekking wordt verstaan het zaaien van een tweede teelt na de oogst.

Enkel landbouwers met een hoeve gelegen op het grondgebied van de gemeente Rumst komen in aanmerking voor akkerland binnen de gemeente.

 

De gemeentelijke toelage wordt toegekend onder de volgende voorwaarden:

a) De totale bewerkte oppervlakte is minstens 2 ha

b) De inzaaiïng gebeurt voor 30 november en de groenbedekking moet minstens tot 15 februari behouden blijven

c) De inzaaiïng dient te gebeuren met één van de volgende gewassen: raaigras, rogge, bladkool, bladrammenas, gele mosterd, stoppelknollen of zomerkoolzaad.

d) De groenbedekker wordt

· ofwel ingewerkt in de cultuurgrond na de winter zonder gepaard te gaan met een verhoogde bemestingsnorm noch een verlengde bemestingstermijn.

· ofwel wordt de groenbedekker geoogst (met mogelijkheid tot verhoging van de bemestingsnorm na aanvraag bij VLM).

De keuze wordt door de landbouwer op voorhand medegedeeld.

Deel deze pagina

Openingsuren & contact

Landbouw

adres
Koningin Astridplein 122840 Rumst
Tel. tel.
03 880 00 60
Fax fax
03 844 32 32
e-mail