Slijkenhoeve

Het gebouw werd tot in 1973 als hoeve gebruikt en was hiertoe ingesloten tussen twee grote stallen. Op het perceel bevonden zich nog enkele andere hoevegebouwen. Deze werden samen met de stallen in 1974 gesloopt. Zij waren overigens zeer bouwvallig en de daken van sommige waren reeds ingestort. Alleen de grote schuur voor het woonhuis, met mooi en goed bewaarde gebinte, herinnert nu nog aan het hoeveverleden.
Uit de architectuur van het woonhuis blijkt evenwel duidelijk dat het oorspronkelijk als alleenstaand landhuis was opgevat, en niet als integrerend deel van een hoevecomplex. Het werd in de loop der tijden zeer weinig verbouwd, en is qua architectuur praktisch ongeschonden bewaard. Dit blijkt o.a. uit oude tekeningen en is, gelet op de ouderdom ervan, vrij zeldzaam.
In 1946 werd de voorgevel, wegens de tijdens de oorlog geleden bomschade, praktisch herbouwd met de oorspronkelijke baksteen, vensterkantstenen, en op een klein gedeelte onderaan rechts na, volgens de oorspronkelijke plannen. De vensterdorpels, de lintelen, de druipranden en dekstenen van de trapgevel zijn uit witte zandsteen vervaardigd.

Slijkenhoefstraat 11, Rumst
beschermd bij KB van 29.10.1975

Deel deze pagina

Slijkenhoeve

Openingsuren & contact

Cultuur

adres
Koningin Astridplein 122840 Rumst
Tel. tel.
03 880 00 93
Fax fax
03 844 32 32
e-mail