Attest van erfopvolging

Een bankrekening of een kluis wordt bij het overlijden geblokkeerd. Dit komt omdat bij het overlijden van de titularis van een rekening of kluis niet duidelijk is wie de rechtsopvolgers zijn. Daarom wordt die rekening of kluis door de bankinstelling (de zogenaamde "derde houder" van de tegoeden) geblokkeerd.

Een blokkering van rekeningen en koffers op vraag van de administratie gebeurt slechts in één geval: indien één of meerdere erfgenamen in het buitenland wonen.

Indien er geen erfgenamen in het buitenland wonen is er enkel een informatieverplichting opgelegd aan de derde houders: de tegoeden van de overledene of zijn echtgenoot kunnen worden uitbetaald of teruggegeven nadat de lijst waarop de tegoeden staan vermeld (de zogenaamde lijst 201) werd overgemaakt aan de voormelde administratie.

Er kan worden overgegaan tot de deblokkering van de rekening op vertoon van: (Vanaf 29 mei 2009 wordt dit geregeld door het Burgerlijk Wetboek)

•           een akte van erfopvolging, opgemaakt door de notaris
•           een attest van erfopvolging, afgeleverd door de ontvanger van een registratiekantoor

Deel deze pagina

Openingsuren & contact

Burgerzaken

adres
Koningin Astridplein 122840 Rumst
Tel. tel.
03 880 00 20
Fax fax
03 844 32 32
e-mail
e-mail