Federale Maatregelen

UPDATE 27 maart 2020 - verlenging maatregelen tot en met 19 april 2020

In de Nationale Veiligheidsraad van 27 maart, uitgebreid met de ministers-presidenten, is beslist de eerder genomen maatregelen te verlengen met twee weken, dus tot en met 19 april. Ze kunnen daarna nog twee weken worden verlengd, d.w.z. tot en met 3 mei. De situatie zal in elk geval voortdurend geëvalueerd worden. De Nationale Veiligheidsraad zal daarvoor op gezette tijdstippen bijeen komen. 

Toch een paar verduidelijkingen: 

 • Wat fysieke activiteit in open lucht betreft, die blijft aanbevolen, met respect voor social distancing en alleen in het tijdsbestek dat echt nodig is. Mensen mogen dus alleen buiten zijn zolang het lopen, wandelen of fietsen duurt. Mensen moeten ook in beweging blijven (en dus niet urenlang in de parken gaan zitten bijvoorbeeld). 
 • De zogenaamde lockdown parties die sommige mensen organiseren, zetten al onze inspanningen op het spel en blijven een probleem met belangrijke gevolgen voor de gezondheid, zoals blijkt uit de feiten. Die feestjes blijven uiteraard verboden. 
 • Wat de scholen betreft, en vooral hun werking tijdens de paasvakantie:
  • De regels blijven dezelfde. Ook tijdens de paasvakantie moet er opvang in de scholen mogelijk zijn.
  • Als dat echt onmogelijk blijkt, kan er een andere vorm van opvang worden georganiseerd, onder de volgende voorwaarden: 
   • De kinderen die tot nu samen opgevangen werden, moeten dat ook blijven, en niet gemengd worden met andere kinderen.
   • De kinderen worden bij voorkeur opgevangen door mensen met wie ze recent al in contact zijn geweest.    

Zoals altijd zijn de beslissingen gebaseerd op de aanbevelingen van de wetenschappelijke experts, die eerder vandaag zijn samengekomen.

Overtredingen worden bestraft. Daarnaast wordt binnenkort een systeem ingevoerd voor de onmiddellijke inning van boetes.

Iedereen heeft de individuele en collectieve verantwoordelijkheid om deze beslissingen, waarvan we weten dat ze moeilijk zijn, te respecteren. We zijn blij met de inzet, de solidariteit en de verantwoordelijkheid van elke Belg. Iedereen weet dat deze maatregelen essentieel zijn voor onze gezondheid. We zijn ook erkentelijk voor het werk van het medisch personeel. Hun  dagelijkse inzet is bijzonder en lovenswaardig, en alle overheden van het land doen hun uiterste best om hen te beschermen. Tot slot is ook de inzet van alle mensen die het land elke dag draaiende houden, van fundamenteel belang. Ook hen willen we bedanken.

Blijf voor jezelf zorgen en blijf zorgen voor de anderen.

Extra maatregelen sinds 18 maart

Van toepassing sinds 18 maart, 12 uur.

Blijf thuis

Iedereen dient zoveel als mogelijk thuis te blijven en maximaal contacten met andere personen dan deze binnen het gezin, te vermijden.

Uitzonderingen:

 • Verplaatsingen in het kader van het werk of noodzakelijke verplaatsingen (voedingswinkels, dokters, apothekers, post, bank, tanken, mensen die geholpen moeten worden,) zijn toegelaten;
 • Fysieke activiteiten in open lucht zijn toegestaan, en mogen maximaal met 2 personen tegelijkertijd gebeuren (1 lid van het gezin of 1 vriend);

Alle samenkomsten zijn verboden.

Thuiswerk

Bedrijven dienen telewerk te organiseren voor alle mogelijke medewerkers, zonder uitzondering. Indien dit niet kan, dienen alle maatregelen genomen te worden om de afspraken inzake social distance te garanderen. Indien dit niet kan, dient het bedrijf te sluiten. Bedrijven die zich hier niet aan houden, zullen gestraft worden met een boete. Na een tweede inbreuk zullen ze gesloten worden.

Essentiële diensten zullen geen dergelijke handhavingsmaatregelen ondergaan, maar dienen wel maximaal de social distance maatregelen toe te passen.

Winkels, horeca en ondernemers

 • Alle niet-essentiële winkels worden gesloten, ook tijdens de week. Essentiële winkels zijn voedingswinkels, apothekers, winkels met dierenvoeding en krantenwinkels.
 • Voor de supermarkten gelden er specifieke richtlijnen: er wordt maximum 1 persoon / 10 m² toegelaten voor maximum 30 minuten. Deze elementen dienen gemonitord te worden in de winkels.
 • Cafés dienen hun terrassen binnen te halen.
 • Nachtwinkels kunnen geopend blijven tot 22 uur.
 • Kapsalons kunnen nog klanten ontvangen, maar slechts 1 klant per keer.

Openbaar vervoer

Het openbaar vervoer dient zich zo te organiseren dat de sociale distance maatregelen gegarandeerd kunnen worden.

Reizen

Niet-essentiële reizen naar het buitenland worden verboden tot en met (ten minste) 5 april.

Markten

Openbare markten worden verboden. Voedingskramen kunnen enkel nog op plaatsen staan waar ze onmisbaar zijn.

Maatregelen die reeds sinds 14 maart gelden

Onderstaande maatregelen blijven gelden. 

Scholen

 • De lessen zijn opgeschort, maar de scholen blijven open. Er zal kinderopvang worden georganiseerd, zeker voor de kinderen van medisch en gezondheidspersoneel en gezagsafdelingen (openbare veiligheid). Kinderen voor wie er geen andere opvangoplossing is dan het inschakelen van ouderen, zullen ook terecht kunnen in de scholen.
 • De crèches blijven open.
 • Voor de universiteiten en hogescholen wordt aanbevolen om modules voor afstandsonderwijs te ontwikkelen. Deze scholen worden dus niet gesloten, maar worden aangemoedigd om te zorgen voor alternatieven voor de traditionele cursussen in collegezalen of in besloten ruimtes.

Winkels, horeca, ondernemers en recreatieve activiteiten

 • Al deze activiteiten worden geannuleerd, ongeacht hun omvang en of ze openbaar of privé zijn.
 • Onder andere discotheken, cafés en restaurants blijven gesloten;
 • Hotels blijven open, behalve hun eventuele restaurant;
 • Thuisbezorging en drive-in zijn toegestaan;
 • Voedingszaken en apotheken blijven gewoon open. Niettemin wordt aanbevolen dat zij de hygiënemaatregelen versterken op basis van de reeds geformuleerde aanbevelingen.

Werk

 • Iedereen blijft in de mate van het mogelijke aan het werk maar telewerk moet worden bevorderd en zo nodig versterkt .

Openbaar vervoer

Het openbaar vervoer functioneert normaal, maar er wordt gevraagd om zich te beperken tot noodzakelijke verplaatsingen. Met glijdende werkuren is het mogelijk het openbaar vervoer niet te overbelasten.


Heb je vragen?

De federale overheid stelde een lijst met vragen en antwoorden op:

veelgestelde vragen en antwoorden

Hier vind je nog een beperkte lijst met een aantal aanvullende antwoorden op vragen van inwoners. Zoek zeker eerst het antwoord op je vraag in de lijst van de federale overheid!

vragen van onze inwoners en antwoorden

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen? Stuur een e-mail of bel

Ook op de twitter-account van de FOD Volksgezondheid (@be_gezondheid) en facebook-pagina (@volksgezondheid) worden doorlopend alle nieuwe ontwikkelingen en het hygiëne-advies gepost.

Deel deze pagina

Openingsuren & contact

Communicatie

adres
Koningin Astridplein 122840 Rumst
Tel. tel.
03 880 00 46
Fax fax
03 844 32 32
e-mail

Onthaal

adres
Koningin Astridplein 122840 Rumst
Tel. tel.
03 880 00 11
Fax fax
03 844 32 32
e-mail