Nieuwbouw en renovatie gemeentelijke gebouwen

De noden van de inwoners en personeel zijn een dynamisch gegeven. Er worden ontwerpers aangeduid om na te gaan of gemeentelijke gebouwen kunnen aangepast worden aan de behoeften en om hiertoe voorstellen uit te werken.

 

Aanbesteding:

Indien uit de studie blijkt dat het gebouw gerenoveerd kan worden of dat een nieuwbouw noodzakelijk is, is het mogelijk over te gaan tot een aanbesteding. Na goedkeuring van het bestek door de gemeenteraad, gebeurt de gunning aan een aannemer. Dit gebeurt door de onderhandelingsprocedure toe te passen of door de openbare aanbesteding. Bij de onderhandelingsprocedure moeten minstens 3 aannemers aangeschreven worden.

 

Controle op de uitvoering:

Het College van burgemeester en schepenen duidt de aannemer aan. De goede uitvoering van de werken wordt gecontroleerd door de ontwerper en de afgevaardigden van het bestuur.

Deel deze pagina

Openingsuren & contact

Openbaar domein

adres
Korte Veerstraat 412840 Rumst
Tel. tel.
03 443 94 70
Fax fax
03 443 94 79
e-mail

Gemeentelijk Technisch Centrum

adres
Korte Veerstraat 412840 Rumst
Tel. tel.
03 443 94 70
e-mail