Europees rijbewijs

Maak een afspraak

Tip: controleer de geldigheid van je rijbewijs

Heb je nog een papieren rijbewijs of heb jij al een plastic bankkaartmodel in je portefeuille zitten? Kijk in het laatste geval dan zeker de geldigheid van je rijbewijs na.

De eerste rijbewijzen in bankkaartmodel werden uitgereikt vanaf 7 juli 2010. Dit is slechts 10 jaar geldig, net zoals de elektronische identiteitskaart. Na 10 jaar moet je je rijbewijs vernieuwen. Maak hier een afspraak in het gemeentehuis.

Je bent zelf verantwoordelijk voor het nakijken van de geldigheidsdatum op je rijbewijs. De datum staat op de voorkant van het document.

Papieren rijbewijzen zijn nog geldig tot 2033, maar overweeg de hernieuwing van je rijbewijs wanneer je niet meer op de foto lijkt of wanneer je reist naar het buitenland (sommige landen zijn heel streng). Vanaf begin 2013 worden enkel nog bankkaartmodellen afgeleverd en de bedoeling is ook om de andere modellen met der tijd allemaal om te wisselen.

Een Europees rijbewijs is een document in bankkaartformaat met foto, waarmee u als bestuurder van een gemotoriseerd voertuig kunt aantonen dat u beschikt over voldoende kennis, inzicht en vaardigheid om een gemotoriseerd voertuig van een bepaalde categorie te kunnen en mogen besturen. Wie op de openbare weg een motorvoertuig bestuurt, moet beschikken over een rijbewijs, geldig voor de categorie waartoe het voertuig behoort.

Het Europees rijbewijs is 10 jaar geldig. Het is geldig in:

  • alle landen van de Europese Economische Ruimte (EER): dat zijn de landen van de Europese Unie plus IJsland, Liechtenstein en Noorwegen
  • de landen buiten de EER die het Belgisch rijbewijs erkennen.

Voorwaarden

Als u een rijbewijs wil behalen, moet u slagen voor een theoretisch en een praktisch examen. U kunt pas aan het praktisch examen deelnemen na het volgen van een rijopleiding (met of zonder begeleider) en na een oefenperiode. Daarvoor hebt u een voorlopig rijbewijs nodig.

Hoe aanvragen

U vraagt het Europese rijbewijs aan in de gemeente waar u bent ingeschreven.

Wat meebrengen

  • Identiteitskaart.
  • Voorlopig rijbewijs.
  • Document (attest van slagen) afgeleverd door het examencentrum.
  • Als de foto op uw elektronische identiteitskaart (eID) nog voldoende gelijkend is, dan kan die gebruikt worden voor uw rijbewijs.
    Is de foto op uw eID niet gelijkend genoeg meer? Of wilt u een andere foto op uw rijbewijs? Breng dan ook een nieuwe foto mee.

Deel deze pagina

Openingsuren & contact

Burgerzaken

adres
Koningin Astridplein 122840 Rumst
Tel. tel.
03 880 00 20
Fax fax
03 844 32 32
e-mail
e-mail