Data om te noteren

 • Luistersessie leefklimaat
  • Doelstelling: Op de startsessie werd expliciet de vraag gesteld naar een gedetailleerder ontwerp van de verschillende alternatieven. Om input te geven aan het ontwerp(team) worden luistersessies georganiseerd. Doelstelling is om een beter beeld te krijgen van hoe de inwoners, handelaars, … zich verplaatsen in het gebied en samen na te denken over een aantal mogelijke opties om de leef kwaliteit te verhogen.
   Om in de diepte te kunnen gaan wordt het max aantal deelnemers voor een luistersessie beperkt tot 30 personen.  Indien nodig worden extra sessies georganiseerd.
  • Agendapunten
   • Verkenning verplaatsingsgedrag inwoners, handelaars, …
   • Verkenning huidige sterktes en zwaktes leefkwaliteit
   • Verkenning oplossingen voor knelpunten leefkwaliteit bij aanleg nieuwe vrachtroute
  • Wanneer: op dinsdag 12 juni 2018, woensdag 13 juni 2018 en donderdag 14 juni 2018 telkens van 19.30 tot 21.30 uur.
  • Schrijf je in voor 10 juni 2018 om deel te nemen aan een luistersessie of via mobiliteit@rumst.be of 03 880 00 11 met de vermelding van je naam, adres en mailadres of telefoonnummer.
 • Feedback startsessie en aanpak geluidsbelasting
  • Doelstelling: Op de feedbacksessie geven we een overzicht van de input die is verzameld op de startsessies en de vervolgstappen die gezet worden. Daarnaast gaan we dieper in op de mogelijke oplossingen voor het aanpakken van de geluidshinder van de E19 en de knelpunten van de nieuwe vrachtroutes.
  • Agendapunten
   • Voorstelling resultaten startsessie en vervolgstappen
   • Presentatie maatregelen voor geluidshinder
   • Voorstelling en bespreking detailonderzoeken geluid
  • Wanneer: op dinsdag 19 juni 2018 om 19.30 uur
  • Waar: de turnzaal van de gemeentelijke basisschool Ter Doelhagen, Doelhaagstraat 4, 2840 Rumst
  • Schrijf je in voor 10 juni 2018 om deel te nemen aan een luistersessie of via mobiliteit@rumst.be of 03 880 00 11 met de vermelding van je naam, adres en mailadres of telefoonnummer. 

    

Deel deze pagina

Openingsuren & contact

Mobiliteit

adres
Korte Veerstraat 412840 Rumst
Tel. tel.
03 443 94 70
Fax fax
03 844 32 32
e-mail