Kasteel Laarhof

Reeds rond 1500 wordt het kasteel vermeld. Nochtans werd een jaartal 1564 ontdekt onder de beschilderingen. Onderzoek van de kelderverdiepingen leert dat het zuidelijke deel dikke muren heeft bewaard die teruggaan tot het feodale tijdperk. Het Middeleeuwse gebouw is gesloopt en het 16e eeuwse kasteel omvatte slechts 1 van beide rechthoekige hoofdgebouwen. In 1650 bouwde ridder van Raedt een nieuw gebouw met hetzelfde uitzicht als het eerste en evenwijdig hiermee aangelegd. Ook de rijzige toren w erd door hem gebouwd. Het toegangshek, geflankeerd door twee pilasters met ingediepte voegen, verschaft toegang tot het domein en brengt ons dadelijk tot bij de hoofdgevel. Het eerste bouwniveau is voorzien van getraliede keldervenstertjes, terwijl de tweede en derde bouwlaag vensters bezitten met witgeverfde houten vensterkruisen. De constructie is uitgevoerd in baksteen behalve de deur- en vensteromlijstingen en de onderbouw in natuursteen.

De bijgebouwen vormen een zeer langwerpige rechthoek met slechts 1 bouwniveau onder een schilddak. Het gebouw is strikt symmetrisch aangelegd waardoor het een zeer harmonische indruk wekt. De getraliede ramen zijn nog voorzien van hun gotische kruiskozijnen. De twee koetspoorten zijn rondbogig bekroond. De sleutelstenen zijn links versierd met een Christusfiguur en rechts met een Madonna.

Het park bezit een prachtige Engelse tuin. Vanaf de kasteelvijvers strekken zich grote grasvelden uit die verdwijnen onder grote bomen. De dreef is prachtig versierd met 2 opeenvolgende triomfbogen, die op grote afstand van elkaar staan opgesteld. De eerste, de meest plechtstatige, is een 10,5 m hoge portiek uit 1729. Vier zuilen dragen komposiete kapitelen. Het geheel is bekroond met een indrukwekkend getande kroonlijst.

Vlak bij de omheiningsmuur vinden we temidden van het groen een bijna volledig glazen, neogotisch paviljoentje. Verspreid in het park staan zeven prachtige beelden van Lucas Fayd'herbe (1617-1697), een beroemd beeldhouwer en bouwmeester die leerling was van P.P. Rubens.

Een prachtige barok portiek bij de ingang van het park is spijtig genoeg niet bewaard gebleven. Deze bezat een gebroken fronton, aan weerszijden geflankeerd met twee zuilen waartussen een beeld stond opgesteld.

 

Rumstsestraat 15, Reet
beschermd bij KB van 22.05.1974

Deel deze pagina

Kasteel Laarhof

Openingsuren & contact

Cultuur

adres
Koningin Astridplein 122840 Rumst
Tel. tel.
03 880 00 93
Fax fax
03 844 32 32
e-mail