Kasteel Laarhof

Het ten zuidoosten van de dorpskern van Reet gelegen kasteel van Reet, zogenaamd ‘kasteel van ’t Laer’ of ‘Laarhof’, wordt omgeven door grachten en een park.

Onderzoek van de kelderverdiepingen leert dat het zuidelijke deel dikke muren heeft bewaard die teruggaan tot het feodale tijdperk. Het Middeleeuwse gebouw is gesloopt en het 16de-eeuwse kasteel omvatte slechts 1 van beide rechthoekige hoofdgebouwen. In 1650 bouwde ridder van Raedt een nieuw gebouw met hetzelfde uitzicht als het eerste. Ook de rijzige toren werd door hem gebouwd.

De bijgebouwen vormen een langwerpige rechthoek met slechts 1 bouwniveau onder een schilddak. Het gebouw is strikt symmetrisch aangelegd waardoor het een harmonische indruk geeft.

Het park heeft een prachtige Engelse tuin. Vanaf de kasteelvijvers strekken zich grote grasvelden uit die verdwijnen onder grote bomen. De dreef is versierd met 2 opeenvolgende triomfbogen, die op grote afstand van elkaar staan opgesteld.

Vlakbij de omheiningsmuur staat temidden van het groen een bijna volledig glazen, neogotisch paviljoentje. Verspreid in het park staan 7 prachtige beelden van Lucas Faydherbe, een beroemd beeldhouwer en bouwmeester die leerling was van Rubens.

Rumstsestraat 15, Reet
beschermd bij KB van 22.05.1974

Deel deze pagina