Premie van de netbeheerder voor de isolatie van een spouwmuur

Indien je een bestaande woning energiezuiniger maakt door renovatiewerken, kan je hiervoor mogelijk een premie krijgen van de gemeente Rumst. Het verkrijgen van deze premie is afhankelijk van de geplaatste isolatiewaarden. Het gemeentebestuur voorziet twee categorieën: gezinnen die behoren tot een sociale doelgroep en andere gezinnen. De voorwaarden om de premies te bekomen, zijn minder streng voor de gezinnen uit de sociale doelgroep.

De volgende gezinnen behoren tot de sociale doelgroep:

 • Beschermde afnemers (zoals bepaald in het Vlaams Energiebesluit);
 • Gezinnen die het OCMW sociaal of budgettair begeleidt;
 • Gezinnen die onder het omnio-statuut vallen;
 • Gezinnen waarvan het gezamenlijk belastbaar inkomen niet hoger is dan 28.182,00 euro vermeerderd met 1.575,00 euro per persoon ten laste (jaarlijks te indexeren op basis van de gezondheidsindex);
 • Verhuurders die een verhuurcontract kunnen voorleggen met een maximum geïndexeerde huurprijs van 700 euro (jaarlijks te indexeren volgens huurindex).

Premie:

De minimale isolatiewaarde R (warmteweerstand in m²K/W) en de premie (met maximum per gebouw) staan in onderstaande tabel.

vervangen van sociale doelgroep

niet sociale doelgroep

isolatiewaarde premie isolatiewaarde premie
spouwmuurisolatie R => 1,3 20% met max €300,00 R => 1,5 20% met max €300,00
  R => 1,5 30% met max €600,00    

buitenmuurisolatie

R => 2,0 20% met max €300,00

R => 3,0

20% met max €300,00
  R => 3,0 30% met max €600,00    

 De subsidie kan per type werken slechts éénmaal per gebouw worden aangevraagd.

Voorwaarden

De gesubsidieerde werken moeten worden uitgevoerd door een gespecialiseerde firma. De werken worden uitgevoerd conform de geldende wetten, reglementen en regels van goed vakmanschap.

Aanvraag

De aanvraag tot het bekomen van een subsidie dient op het daartoe voorziene en volledig ingevuld aanvraagformulier te worden overgemaakt aan het gemeentebestuur.

Bij indiening van de premieaanvraag mag de bijgevoegde factuur van installatie niet ouder dan 12 maanden zijn. De gebouwen zijn gebouwd met de nodige bouwvergunningen en volgens de geldende stedenbouwkundige voorschriften.

De subsidie wordt pas uitbetaald na uitvoering van de werken en voorlegging van de facturen. Bestelbons, leveringsbons of kasticketten worden niet als bewijs aanvaard. De factuur dient het bewijs te omvatten dat voldaan werd aan de technische voorwaarden. Bewijs mag ook aan de hand van een ondertekende verklaring van de aannemer, bv. attest belastingvermindering.

Indien blijkt dat niet aan de voorwaarden van dit reglement wordt voldaan, zal er geen subsidie worden uitbetaald. Het is de aanvrager op alle momenten toegestaan om de nodige aanpassingen uit te voeren om alsnog voor de subsidie in aanmerking te komen.

De aanvrager geeft toelating aan een bevoegd ambtenaar om de toepassing van dit reglement ter plaatse te komen controleren.

Bezorg deze premieaanvraag en een kopie van de factuur aan: Gemeentebestuur Rumst dienst woonbeleid - milieudienst, Koningin Astridplein 12, 2840 Rumst, tel 03 880 00 97 email: wonen@rumst.be


 

Een spouwmuur is een muur met een open ruimte (spouw) tussen de binnen- en de buitenkant. Als u een spouwmuur van uw woning of appartement laat isoleren door een aannemer, krijgt u van uw netbeheerder een premie.

U kunt de terugverdientijd van de spouwmuurisolatie berekenen met de energiewinstcalculator.

Voorwaarden

 • Deze premie is alleen geldig voor woningen, wooneenheden of woongebouwen in het Vlaamse gewest
  • die vóór 1-1-2006 werden aangesloten op het elektriciteitsnet
  • of waarvoor de bouwaanvraag werd ingediend vóór 1-1-2006, maar die pas na 1-1-2006 werden aangesloten.
 • De premie geldt niet voor de volledige herbouw van woningen, want dit wordt beschouwd als nieuwbouw. De isolatie van nieuw aangebouwde deelconstructies, komt wel in aanmerking voor de premie.
 • De datum op uw eindfactuur (en dus niet de betalingsdatum) bepaalt voor welk jaar u een premie kunt aanvragen. Hebt u meerdere facturen? Dan geldt de datum van de eindfactuur. Groepeer alle facturen in één aanvraag.
  Met een eindfactuur in 2019, vraagt u dus de premie 2019 aan.
  Met een eindfactuur in 2020, vraagt u dus de premie 2020 aan.
 • Het aanvraagformulier moet bij de netbeheerder aankomen uiterlijk 12 maanden na de factuurdatum. Enkel facturen (ook voorschotfacturen) die maximaal 1 jaar oud zijn, komen in aanmerking.
 • De werken moeten uitgevoerd en gefactureerd worden door een aannemer die staat op de lijst met installateurs die werken volgens STS 71.1. De vakman moet immers een verklaring uitreiken dat hij werkt conform de eisen van de Technische Specificatie STS 71.1.
 • De spouw moet minstens 5 cm breed zijn en de volledige spouwbreedte moet opgevuld worden met het isolatiemateriaal.
 • Ook een huurder kan deze premie aanvragen (als de factuur dan op naam van de huurder staat).
 • Raadpleeg het 'informatieblad' van netbeheerder Fluvius voor een overzicht van alle voorwaarden en van de technische eisen (lambdawaarde, …) waaraan het materiaal moet voldoen.

Hoe aanvragen

Documenten

Onderstaande documenten moet u zeker bij uw aanvraag toevoegen:

 • een kopie van alle facturen (geen offerte, leveringsbon, kasticket of pro-forma-factuur) voor de levering en plaatsing van het isolatiemateriaal, met daarop vermelding van: merk, type, soort, het aantal m², de Rd-waarde of warmteweerstand, de lambda-waarde, de kostprijs van het materiaal en de plaatsing en de datum van uitvoering van de werken. Alleen facturen (ook voorschotfacturen) die maximaal 12 maanden oud zijn, komen in aanmerking.
 • een attest dat de aannemer heeft ingevuld en ondertekend, verklaring van overeenkomstigheid met STS 71-1.
 • als u ‘beschermde afnemer’ bent: kopie van het attest van beschermde klant of kopie van de recentste elektriciteitsfactuur waarop het sociaal tarief vermeld staat.

De premie online aanvragen

Zorg ervoor dat u scans hebt van alle documenten die u moet bijvoegen en vraag de premie online aan op de website van uw elektriciteitsnetbeheerder Fluvius. Kies de premie van het jaar dat overeenkomt met het jaar van de factuurdatum.

De premie aanvragen met aanvraagformulier

Download het aanvraagformulier van uw elektriciteitsnetbeheerder Fluvius. Kies het formulier van het jaar dat overeenkomt met het jaar van de factuurdatum.

Stuur het ingevulde formulier met alle gevraagde documenten naar uw netbeheerder.

Afhandeling van uw aanvraag

Als de netbeheerder uw aanvraag goedkeurt, krijgt u een bericht met vermelding van het bedrag en op welke rekening de premie wordt gestort.
Als de netbeheerder uw aanvraag niet goedkeurt, krijgt u een bericht met daarin de reden van de afkeuring of welke gegevens ontbreken.
De tijd tussen de aanvraag en de goedkeuring of afkeuring hangt af van de netbeheerder en of u de aanvraag online of per post hebt gedaan. Een online aanvraag wordt sneller verwerkt dan een aanvraag via formulier. De premies kunnen tot 6 maanden na de aanvraag worden uitbetaald.

Kostprijs

De premie bedraagt 5 euro per m² geïsoleerde oppervlakte.

Beschermde afnemers zijn personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas. De premie voor beschermde afnemers bedraagt 9 euro per m².

Deel deze pagina

Openingsuren & contact

Milieu

adres
Koningin Astridplein 122840 Rumst
Tel. tel.
03 880 00 60
Fax fax
03 844 32 32
e-mail

Recyclagepark

adres
Steenberghoekstraat 492840 Rumst
Tel. tel.
03 844 20 52