Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake parkeervoorzieningen bij meergezinswoningen

Het gemeentebestuur heeft een stedenbouwkundige verordening opgemaakt om parkeerplaatsen te voorzien bij meergezinswoningen. Deze verordening moet enigszins de parkeerdruk opvangen en de leef- en woonkwaliteit verhogen. De verordening legt de verplichting op om 1,5 parkeerplaats per woongelegenheid te voorzien bij het bouwen van of verbouwen tot meergezinswoningen. Aangezien de parkeerdruk niet in de hele gemeente even groot is, is de parkeernorm enkel van toepassing in het woongebied volgens het gewestplan Antwerpen. Bovendien zijn er afwijkende normen van kracht voor sociale woonprojecten en seniorenwoningen. De verordening legt ook een aantal technische vereisten op voor de te voorziene parkeerplaatsen en voor de in- en uitritten en er moet voldaan worden aan een aantal ruimtelijke randvoorwaarden.
Enkel op basis van stedenbouwkundige argumenten én op de technische onmogelijkheid om de normen na te leven, kan gedeeltelijk afgeweken worden van deze verplichting. Bij dergelijke ontheffing is het gemeentelijk belastingsreglement op het ontbreken van parkeerplaatsen van toepassing. 
Hieronder vind je de volledige tekst van de verordening. Voor meer informatie kan je terecht op de dienst omgeving.

 

Deel deze pagina

Openingsuren & contact

Omgeving

adres
Koningin Astridplein 122840 Rumst
Tel. tel.
03 880 00 60
e-mail