Private rioolaansluiting

Voor de afvoer van afvalwater zijn er twee opties. Ofwel zal het het afvalwater afgevoerd worden via de riool naar een zuiveringsstation. Ofwel moet je zelf zorgen voor de zuivering van je afvalwater. 

De voorkeur gaat steeds uit naar de collectieve zuivering op een groot zuiveringsstation. Die installaties geven immers de beste zuiveringsresultaten en hebben een hoge bedrijfszekerheid. Maar soms zijn gebouwen gewoon te ver afgelegen om nog een lange riolering aan te leggen. Deze gebouwen moeten dan zelf de klus klaren met een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater, kortweg IBA.  Het zoneringsplan van je gemeente legt die keuze voor jou vast.

Op het zoneringsplan van de gemeente staat in welk gebied je woning ligt en welke maatregelen je moet nemen voor de afvoer van je afval- en regenwater. 

Naar top