Premie voor lokale duurzaamheidsprojecten

Thuisloket

 • Aanvraagformulier subsidie lokaal duurzaamheidsproject

  Formulier

De gemeenteraad van december 2020 gaf goedkeuring aan het ondertekenen van het
Burgemeesterconvenant 2030. Hierdoor engageerde de gemeente zich om:

 • de uitstoot van CO2 (en eventueel van andere broeikasgassen) op haar grondgebied tegen
  2030 met ten minste 40 % terug te dringen ten opzichte van referentiejaar 2011, met name door een betere energie-efficiëntie en een hoger gebruik van hernieuwbare energiebronnen
 • haar veerkracht te verhogen door zich aan te passen aan de gevolgen van
  klimaatverandering

Met deze premie of subsidie wil het bestuur lokale projecten en initiatieven van burgers, verenigingen en bedrijven ondersteunen die minstens een bijdrage leveren aan één van volgende doelstellingen:

 • vermindering CO2 uitstoot
 • productie hernieuwbare energie
 • verbetering van de klimaatrobuustheid van het landschap
 • verhoging biodiversiteit
 • lokale duurzame productie
 • verhoging circulaire economie

Voor wie

Rumstse verenigingen, bedrijven met locatie in Rumst en inwoners

Voorwaarden

De voorstellen worden geëvalueerd aan de hand van de volgende criteria:

 • De bijdrage tot verschillende duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG)
  • Draagt het project bij tot meerdere SDG doelstellingen?
  • Welke SDG doelstellingen krijgen een positieve bijdrage van dit project en in welke mate?
 • Het maatschappelijk belang
  • De voordelen bij realisatie van het project moeten het individueel belang van de aanvrager overschrijden.
  • Wat zijn de voordelen voor het maatschappelijk belang?
 • Het vernieuwend karakter
  • Het project overstijgt de reguliere werking van de aanvrager en kan inspirerend werken voor anderen. 
 • De communicatie die hierover gevoerd wordt.
 • De bevordering van lokale samenwerkingsverbanden
  • Het aangaan van samenwerkingsverbanden geeft een meerwaarde aan het ingediende project bij de beoordeling.
 • Inbreng eigen financiële middelen
  • De indiener van een project toont aan dat er naast de subsidie waarvoor men het project indient ook een eigen financiële inbreng is.
 • Samenhang van het project: dit heeft zowel betrekking op het project zelf als op de begroting. Volgende aspecten worden beoordeeld:
  • Het uitvoeringsplan met timing
  • De financiële raming van het project
  • Het communicatieluik

Lees alle voorwaarden na in het subsidiereglement

Hoe aanvragen

Doe je aanvraag via dit online aanvraagformulier. Dit kan tot en met 14 oktober 2022.

Aanvraagformulier

Regelgeving

De voorwaarden om de subsidie te bekomen vind je terug in het reglement:
premie voor lokale duurzaamheidsprojecten

Deel deze pagina

Openingsuren & contact

Omgeving

adres
Koningin Astridplein 122840 Rumst
Tel. tel.
03 880 00 60
e-mail