Premie voor hemelwaterinstallaties en infiltratievoorzieningen voor woningen

Maak een afspraak  Vraag online aan

Het regenwater van het dak wordt opgevangen in een regenwaterput. Een pomp verdeelt het water via een tweede circuit in het huis. Het water dat naar de put geleid wordt, moet eerst gefilterd worden. De regenwaterput is met een overloop beveiligd tegen overstromen. De keuze van het materiaal van de put, de inhoud, de filter vooraf, het type van pomp, de filter aan je pomp en welke oppervlakken je aan de regenwaterput aansluit, zijn allemaal te overwegen in functie van het gebruik van het regenwater.

Het regenwater kan gebruikt worden om je wc's door te spoelen, je tuin te sproeien, je auto te wassen, je wasmachine, schoonmaak, was... Je moet er rekening mee houden dat een groter regenwatergebruik een grotere regenwaterput en een groter dakoppervlak vereist. Leidingwater blijft noodzakelijk om te koken en persoonlijke hygiëne en om drogere periodes te kunnen overbruggen.

Waarom kiezen voor een hemelwaterinstallatie?

 • Milieuvriendelijk
  Milieuvriendelijk grondwater is maar beperkt beschikbaar. In Vlaanderen is het grondwaterpeil al enorm gezakt. Hier zijn twee redenen voor. Enerzijds wordt er permanent grondwater opgepompt door privépersonen, industrie en producenten van drinkwater. Anderzijds wordt het grondwater minder gevoed, omdat er steeds verhard oppervlak (opritten, parkeerterreinen, wegen...) bijkomt. Het snel afvoeren van het regenwater via de rioleringen leidt ook tot grote problemen in onze riolen, rioolwaterzuiveringsinstallaties en oppervlaktewateren. Bij regenweer kunnen de riolen en waterlopen de grote toevloed niet of nauwelijks aan, waardoor ze soms overstromen. 
 • Besparend
  Regenwater is gratis. Leidingwater moet betaald worden. Bovendien wordt de milieubelasting berekend aan de hand van het leidingwaterverbruik. In de nabije toekomst zullen de kostprijs van het leidingwater en de hieraan gekoppelde milieubelasting blijven stijgen. Trouwens, waarom drinkbaar leidingwater gebruiken voor toiletspoeling?
 • Zachter
  Regenwater is zacht en dus beter voor de wasmachine: er is geen ontkalker nodig en het waspoederverbruik is kleiner. Het leidingwater (dit is meestal grondwater) daarentegen is op zeer veel plaatsen in Vlaanderen hard tot zeer hard.

Voor wie

Inwoners van Rumst

Voorwaarden

De hemelwaterinstallatie dienen te voldoen aan voorwaarden. Je kan ze nalezen in het premiereglement: Premie voor hemelwaterinstallaties en infiltratievoorzieningen voor woningen.

Hoe aanvragen

Doe je aanvraag via het online aanvraagformulier. Vergeet niet de kopie van de aankoopfactuur bij het aanvraagformulier te voegen.

Afhandeling

Het College van Burgemeester en Schepenen beslist over de aanvaarding van de dossiers.

De premie bedraagt:

 • 500 euro voor een hemelwaterinstallatie
 • 2,5 euro per m² aangesloten verharde oppervlakte (horizontale projectie) voor een infiltratiesysteem

Regelgeving

De voorwaarden om de subsidie te bekomen vind je terug in het reglement.

Meer info

Heb je hulp nodig van team omgeving? Dat kan via:

 • Stap 1: per mail naar omgeving@rumst.be. (Hoe meer informatie of documentatie je kan aanleveren, hoe beter het advies.)
 • Stap 2: je kan ook een afspraak maken met een medewerker van het team omgeving. Om ervoor te zorgen dat het team omgeving de nodige voorbereiding kan doen voor je afspraak, dien je je afspraak minstens 2 werkdagen op voorhand te maken.
Naar top