Premie voor afkoppeling van hemelwater van de riolering bij woningen in straten waar door de rioolbeheerder een gescheiden stelsel werd aangelegd

Maak een afspraak  Vraag online aan

Bij de uitvoering van wegen- en rioleringswerken gaat het lokaal bestuur volop voor een gescheiden rioleringsstelsel.  Dit wil zeggen dat het afvalwater (DWA) en regenwater (RWA) strikt wordt gescheiden.

Eigenaars of inwoners van Rumst die de riolering op hun eigendom in orde hebben gebracht kunnen een premie krijgen van 30% van de bewezen kosten kosten met een maximum van 200 euro.

Deze premie geldt niet voor het plaatsen van een regenwaterput. 

Voor wie

Eigenaar en inwoners van Rumst.

Voorwaarden

 • De aanleg van een gescheiden afvoer van huishoudelijk afvalwater en niet verontreinigd
  hemelwater mag niet verplicht zijn opgelegd door een gewestelijke stedenbouwkundige
  verordening in de bouwvergunning( en) van de betreffende woning/lokaal.
 • De installatie van een gescheiden afvoer van huishoudelijk afvalwater en niet-verontreinigd hemelwater zoals bedoeld in artikel 3 dient te voldoen aan de richtlijnen zoals bepaald in 'Krachtlijnen voor een ge├»ntegreerd rioleringsbeleid in Vlaanderen', meer bepaald de 'Code van goede praktijk'.
 • Het hemelwater afkomstig van de gebouwen dient voor 100% afgekoppeld te zijn van het afvalwatercircuit.
 • De werken hebben betrekking op nieuw geplaatste toestellen, installaties en/of materialen. De premie wordt berekend op de in aanmerking komende bedragen inclusief BTW. Dit zijn kosten rechtstreeks verbonden aan de subsidieerbare werken. Alle gebouwen dienen gelegen te zijn op het grondgebied van de gemeente Rumst.
 • Om in aanmerking te komen op de gemeentelijke premie voor afkoppeling van hemelwater van rioleringen dient voldaan te zijn aan de voorwaarden voor het bekomen van de premie van PIDPA-HidroRio. Een bewijs hiervan dient bij de aanvraag worden toegevoegd. De werken dienen bovendien afgerond te zijn voor de voorlopige oplevering van de aanleg van de gescheiden riolering. 

Hoe aanvragen

De subsidie moet worden aangevraagd door de eigenaar of huurder van het gebouw. Indien de huurder de aanvraag doet moet hij een schriftelijke toestemming van de eigenaar toevoegen aan de aanvraag.

Doe je aanvraag via dit online aanvraagformulier. Vergeet niet de kopie van de aankoopfactuur bij het aanvraagformulier te voegen.

Aanvraagformulier

Afhandeling

Het College van Burgemeester en Schepenen beslist over de aanvaarding van de dossiers.

De subsidie wordt pas uitbetaald na uitvoering van de goedgekeurde werken en na
voorlegging van facturen (aankoop van materialen of uitvoeren van werken).
Bestelbons, leveringsbons worden niet als aankoopbewijs aanvaard. Technische gegevens betreffende de uitgevoerde werken worden toegevoegd bij de factuur en het premieaanvraagformulier.
Premieaanvragen zijn geldig voor facturen die niet ouder zijn dan 12 maanden op het moment van indiening bij het bestuur.

Regelgeving

De voorwaarden om de subsidie te bekomen vind je terug in het reglement:
Premie voor afkoppeling van hemelwater van de riolering bij woningen in straten waar door de rioolbeheerder een gescheiden stelsel werd aangelegd

Meer info

Heb je hulp nodig van team omgeving? Dat kan via:

 • Stap 1: per mail naar omgeving@rumst.be. (Hoe meer informatie of documentatie je kan aanleveren, hoe beter het advies.)
 • Stap 2: je kan ook een afspraak maken met een medewerker van het team omgeving. Om ervoor te zorgen dat het team omgeving de nodige voorbereiding kan doen voor je afspraak, dien je je afspraak minstens 2 werkdagen op voorhand te maken.
Naar top