Platform inname openbaar domein

Zo was het

Op het openbaar domein vinden wegenwerken, fietswedstrijden, evenementen en markten plaats. Soms worden er ook kleinere delen van het openbaar domein ingenomen voor het plaatsen van containers bij verbouwingen, verhuizingen … Om dat alles op elkaar af te stemmen en een vlotte doorstroming van het verkeer te blijven garanderen, moet bij elke inname van het openbaar domein een vergunning aangevraagd worden.

Voorheen werd er een vergoeding gevraagd voor de huur van parkeerborden. Dit verdwijnt en in de plaats komt een verrekening per ingenomen vierkante meter, voor het plaatsen van materialen en materieel, stellingen, containers, afsluitingen, torenkranen, betonpompen, hoogtewerkers, verhuisliften, graafmachines ...

Zo is het nu

Particulieren, bedrijven en organisaties vragen hun vergunning aan bij het lokaal bestuur. Voor een vlotte afhandeling van de aanvragen zetten we een nieuw online platform in. Het EagleBe Smart City-platform is een slim vergunningsplatform voor innames van het openbaar domein en kan een aanvraag sneller en gebruiksvriendelijker verwerken.”

We willen hiermee ook een uniforme werkwijze voor alle Rupelgemeenten bereiken. Dit is belangrijk voor de politiezone Rupel, die mee de innames openbaar domein verwerkt en handhaaft. Ook voor de inwoners is een eenvormige aanpak naar duidelijkheid toe cruciaal.  Daarom geldt er vanaf nu een uniform reglement voor de Rupelgemeenten. Dit reglement treedt in werking op 1 augustus 2020. Daarin komt de timing van de aanvraag aan bod, de signalisatie en de regels waar men rekening mee moet houden.

Bij elke aanvraag kijken we eerst of er geen ander aanvaardbaar alternatief is voor de inname van het openbaar domein. Bovendien proberen we zowel de oppervlakte als de tijdsduur tot het noodzakelijk minimum te herleiden. Elke inname van openbaar domein gaat immers gepaard met een bepaalde vorm van hinder voor verkeer, buurtbewoners … Dit proberen we samen met de aanvrager te beperken. De maximale duur van de inname van het openbaar domein bedraagt sowieso vier weken met de mogelijkheid tot een gemotiveerde verlenging.

De aanvraag tot vergunning kan je indienen via de online toepassing op www.rumst.be. Daar vind je ook meer informatie over de aanvraag en wat je in orde moet brengen als je een parkeerverbod plaatst. Wie niet in de mogelijkheid is om online een aanvraag te doen, kan hiervoor terecht aan het onthaal van het gemeentehuis. Bij een inname van één dag wordt er geen geldsom aangerekend. Dit wil zeggen dat bij verhuizen en dergelijke, die veelal maar één dag in beslag nemen, de inname openbaar domein nog steeds kosteloos is. Ook evenementen zoals wijkfeesten en wielerwedstrijden worden hiervan vrijgesteld. Vanaf twee dagen wordt er 0,50 euro per m² ingenomen openbaar domein per dag aangerekend. Wie parkeerborden nodig heeft, kan deze kosteloos ontlenen bij het lokaal bestuur en zelf afhalen in het technisch centrum in de Korte Veerstraat. Voor wie de borden door de gemeente wil laten plaatsen en terug wil laten ophalen, wordt er (net zoals dit vandaag al het geval is) een vergoeding van 25 euro gevraagd. De betaling gebeurt na goedkeuring van de aanvraag.

Met het invoeren van dit digitaal platform, bieden we gebruiksgemak aan onze inwoners, om van thuis uit snel en eenvoudig een aanvraag in te dienen, zonder zich te hoeven verplaatsen. Tevens ontmoedigen we niet-essentiële innames, door een aanrekening op basis van vierkante meters in plaats van via de huur van parkeerborden.

Deel deze pagina

Openingsuren & contact

Openbaar domein

adres
Korte Veerstraat 412840 Rumst
Tel. tel.
03 443 94 70
e-mail

Blijf je graag op de hoogte?

Schrijf je dan in voor onze digitale nieuwsbrieven die jou interesseren.

Ik wil de nieuwsbrief ontvangen