naar top

Pidpa HidroRio voert werken uit in de Hollebeekstraat

Algemene info

In het doodlopende deel van de Hollebeekstraat zal Pidpa de leidingen vernieuwen.

Deze werken hebben betrekking op het grotere project om de wateroverlast in het centrum van Rumst aan te pakken. Er komt een nieuw gescheiden rioleringsstelsel, van aan de Hollebeekstraat tot aan de oude pastorij in de Kerkstraat. Hierbij wordt het regenwater van de grote verharde site VCR afgekoppeld zodat het niet langer het rioleringsstelsel in het centrum overbelast. In het kader van deze grotere werken zal Pidpa voorafgaand de leidingen in je straat vernieuwen.

Timing
De werken starten op 10 september 2018. Er wordt gestart aan de zijde van de even huisnummers. Deze werken duren 3 weken.

Daarna worden er waterstalen genomen en zullen er 14 dagen geen werken zijn. Vervolgens starten de overkoppelingen per woning. Tijdens de overkoppelingen is het mogelijk dat je woning tijdelijk geen watervoorziening heeft. Je wordt hiervan op de hoogte gebracht door Pidpa. Aansluitend komt de andere zijde van de straat aan bod. Hierbij geldt dezelfde werkwijze.

De timing van de werken is zoals steeds afhankelijk van de weersomstandigheden.

Hinder
Tijdens de werken zal er langs één zijde parkeerverbod gelden. Plaatselijk verkeer zal steeds door kunnen rijden. Voor de fietsers wordt tijdens de tweede fase van de werken een alternatief fietspad voorzien.

Er vinden geen wijzigingen in de afvalophaling plaats.

 

Terug naar overzicht

Technische fiche

  • Bouwheer: Pidpa HidroRio

Deelgemeente

Status

Afgeronde projecten

Deel deze pagina