Pidpa

Het decreet Lokaal Bestuur (DLB) heeft enkele nieuwe verplichtingen ingevoerd waaraan zowel de gemeenten als de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden dienen te voldoen.

Pidpa is, als opdrachthoudende vereniging in de zin van het DLB, verplicht om een arbeidsreglement, een rechtspositieregeling en een deontologische code voor over te maken aan al haar deelnemers. Je kan ze onderaan deze pagina downloaden.

Verder stipuleert artikel 286 DLB dat we de oprichtingsakte en de statuten van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid moeten bekendmaken.

Naar top