Petrus Van der Taelenstraat

Omschrijving

Zo is het nu

Verkeersveiligheid

 • Fietssuggestiestroken liggen naast betonstroken (geen afgescheiden fietspad)
 • Fietsers moeten mee tussen tijdelijke poorteffecten (vandaar paaltjes)
 • Verkanting kruispunt Hoge Meentocht ligt omgekeerd (gevaar voor fietsers)
 • Fietspad in buitenbocht
 • Geen veilige oversteek voor brug

Toegankelijkheid

 • Opgedrukte voetpaden/opritten door boomwortels

Waterhuishouding

 • Geen gescheiden rioleringsstelsel
 • Geen open gracht

Bestaande platanen (56st)

 • Hebben te weinig ruimte en drukken voetpad/opritten omhoog
 • Zijn geen ideale laanbomen door hun stamomtrek en grote bladeren
 • Kunnen niet behouden worden in heraanleg, wegens:
  • werken aan nutsleidingen
  • wortelingroei in riolering
  • omvang stammen
 • In bevraging in 2017 werd door bewoners in overgrote meerderheid
  aangegeven de bestaande bomen weg te willen, wegens niet
  aangepast op deze locatie

Groenvisie gemeente Rumst: landelijke gemeente, waar bomen meerwaarde geven, maar:

 • Boomsoort aangepast aan de locatie
 • Kleinbladige boomsoorten
 • Voldoende ruime boomspiegel
 • Met gebruik van wortelgeleidingssystemen

Tip: bekijk het filmpje over de heraanleg van de Petrus Van der Taelenstraat

Hier willen we naar toe

De Petrus Van der Taelenstraat wordt heraangelegd. De bestaande riolering wordt vernieuwd door afgescheiden riolering zodat het afvalwater en het regenwater gescheiden wordt. Het wegdek wordt er heraangelegd, er komen parkeerhavens, poorteffecten en een afgescheiden fietspad voor meer verkeersveiligheid. Er worden 38 nieuwe bomen aangeplant rekening houdend met de inritten en de parkeerhavens. Deze nieuwe bomen zal een boomsoort zijn aangepast aan de locatie. Ze zullen kleinere bladeren hebben en ze worden aangeplant met gebruik van een wortelgeleidingssysteem.

Stappenplan / tijdlijn

 • 2013: start voorbereidingen
 • 2017: beslissing Vlaamse Overheid subsidiĆ«ring
 • Oktober 2021: verplichte indiening aanbestedingsdossier, de subsidie werd goedgekeurd
 • 2021-2022: afwerking technisch dossier
 • Voorjaar 2023: Bijkomend studieonderzoek wat mogelijks een impact heeft op het huidige ontwerp
  • Omwille van een nieuwe richtlijn zijn er grotere buffervolumes nodig om regenwater op te vangen. Deze richtlijn moeten we nu gaan integreren in het ontwerp. Omdat deze grotere buffervolumes meer ruimte nodig hebben, is het mogelijk dat er grondinnemingen nodig zijn aan de zijde van de velden.
  • In het licht van de actualiteit (droogte, verkoelend effect) onderzoeken we tijdens deze studie tevens de mogelijkheid om alsnog enkele bestaande bomen te behouden.
 • 2024: verder onderzoek naar verwerving gronden voor realisatie groter bufferbekken - afhankelijk daarvan kan het dossier aanbesteed worden.

Meest gestelde vragen

Tijdens de bewonersvergadering van 8 december 2020 werden er heel wat vragen gesteld door de bewoners. Je kan ze hier nalezen in deze veel gestelde vragen en antwoorden.

Aangepast op: dinsdag 30 jan 2024 om 19:09 uur
Naar top