Ruimtelijk Uitvoeringsplan RUP Kloosterstraat herziening 2

Het college van burgemeester en schepenen keurde als bevoegde overheid op 15 mei 2023 de start- en procesnota goed van het  gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “RUP Kloosterstraat – herziening 2”. Dit RUP bevat het gebied gelegen tussen Uitbreidingstraat en Populierenlaan en paalt aan het park van Terhagen.

Van 15 mei 2023 tot en met 14 juli 2023 wordt een participatieprocedure georganiseerd conform de decretale bepalingen. Deze procedure bestaat uit een publieke raadpleging en een adviesprocedure.

Gedurende de volledige periode van de publieke raadpleging kunnen de start- en procesnota ingekeken worden op deze webpagina of na afspraak in het gemeentehuis (dienst Omgeving, Koningin Astridplein 12, 2840 Rumst).

Op maandag 22 mei 2023 om 19.30 uur werd in het kader van de publieke raadpleging bovendien een participatiemoment voor de bevolking georganiseerd. Het studiebureau gaf toelichting bij de inhoud van de start- en procesnota en er was de mogeljikheid om vragen te stellen en reacties te geven. Je vindt de info vanop de infopanelen, de presentatie en het verslag van het participatiemoment onderaan deze webpagina.

Opmerkingen, suggesties en vragen kunnen tot uiterlijk 14 juli 2023 bezorgd worden tegen afgiftebewijs op het gemeentehuis, ofwel per aangetekende brief verzonden worden naar het college van burgemeester en schepenen, Koningin Astridplein 12, 2840 Rumst.

Deel deze pagina

Openingsuren & contact

Omgeving

adres
Koningin Astridplein 122840 Rumst
Tel. tel.
03 880 00 60
e-mail