Overleg met bedrijven

In samenwerking met andere gemeentelijke diensten organiseert de dienst lokale economie overlegvergaderingen met bedrijven uit de verschillende bedrijvenzones. Een overlegvergadering heeft steeds betrekking op een bepaalde bedrijvenzone en behandelt de verschillende aandachtspunten die binnen die zone van belang zijn.

Naar top