Beleid lokaal bestuur

Wat is het coronavirus? Wat zijn de maatregelen?
Je kan alle recente informatie en richtlijnen rond het coronavirus hier nalezen.

Raadpleeg hier de burgemeesterbesluiten, besluiten en politieverordeningen van de Gouverneur en de ministeriële en koninklijke besluiten en wetten die genomen worden in het kader van het coronavirus.

Volg de gemeenteraad mee:

De volgende gemeenteraad vindt plaats op 23 september 2021. Deze gemeenteraad wordt digitaal georganiseerd. 
Je kan de gemeenteraad hier live volgen. (we voegen de link later toe)

Volg de raadscommissie mee:Raadpleegomgeving gemeenteraad en raadscommissies