Oproep aan verenigingen voor bedeling van gemeentelijk drukwerk of andere taken van maatschappelijk belang

Gemeentelijk drukwerk bedelen - kandidatuur

Jaarlijks kunnen verenigingen zich kandidaat stellen voor de bedeling van gemeentelijke info en hiervoor een subsidie te ontvangen.
De subsidie bedraagt 200 euro per bedeling van een cluster. Indien een tweede pakket/folder of brief gelijktijdig moet worden bedeeld, wordt de subsidie met 25% verhoogd.

Hoe gaat het in zijn werk?

  • Jaarlijks stellen verenigingen zich kandidaat voor de bedeling in het daaropvolgende jaar.
  • De vereniging stelt zich kandidaat om gedurende een gans jaar de verspreiding te waarborgen.
  • Het College duidt in januari per wijk of cluster van 2 wijken de verenigingen aan voor de bedeling.
  • Zodra de gemeente weet dat er een bedeling door verenigingen moet gebeuren worden de betrokken verenigingen hiervan verwittigd (gewoonlijk 2 à 3 weken vooraf) met een raming van de periode van afhalen (min. 3 dagen) en de timing om het drukwerk rond te brengen (minstens 10 dagen waarin 2 weekends).
  • De vereniging haalt het drukwerk voor de wijken op, op het gemeentehuis en zorgt dat de bedeling tijdig gebeurt.
  • De subsidies worden op het einde van het jaar aan de verenigingen betaald.

Indien er meerdere kandidaten zijn voor éénzelfde cluster, is het mogelijk dat deze verdeeld wordt over twee verenigingen.

Heb je als vereniging interesse om hier aan mee te werken?

Stel dan je vereniging dan kandidaat voor 31 december voor het volgende jaar via het thuisloket. 


In 2021 keurde de gemeenteraad het reglement goed ‘subsidie aan verenigingen voor activiteiten van maatschappelijk belang’. Dit reglement is ontstaan vanuit de vaststelling dat enerzijds binnen onze gemeente vaak (minstens drie keer per jaar) ‘niet dringend’ drukwerk verspreid wordt in (een) bepaalde wijk(en) en dat anderzijds verenigingen vaak op toer gaan om 'huis aan huis' te flyeren of producten te verkopen om wat extra geld te verdienen. Bovendien is 10 000 stappen per dag nog steeds een gezondheidsdoelstelling, dus mooi meegenomen om het het gezonde aan het nuttige te koppelen voor jouw vereniging.

Ook voor andere taken van maatschappelijk belang, zoals ondersteuning bij gemeentelijke evenementen kunnen verenigingen zich kandidaat stellen. Geef een seintje aan de dienst vrije tijd als je vereniging hiertoe bereid is.

Naar top