Ophaling aan huis van asbest

In het kader hiervan organiseert Igean in samenwerking met je lokaal bestuur een ophaling aan huis van hechtgebonden asbestmaterialen. Dankzij budgetten die vanuit de gemeenten en OVAM hiervoor werden vrijgemaakt, kunnen inwoners aan een gunstig tarief big bags, plaatzakken en/of containers en bijhorend beschermingsmateriaal bestellen om het hechtgebonden* asbest in hun woning af te voeren.

Waarom asbest verwijderen?

Asbest is een materiaal dat vroeger veel in de bouwsector gebruikt werd. Het is opgebouwd uit kleine vezels die je met het blote oog niet kunt zien. Asbestvezels zijn gevaarlijk als ze ingeademd worden.
Asbestvezels komen vrij bij verwering (slijtage en afbrokkelen door blootstelling aan verschillende weersomstandigheden) of bij bewerking zoals zagen, slopen, slijpen, snijden, schuren, boren of reinigen onder hoge druk.

Asbestophaling aan huis      

In samenwerking met je gemeente en OVAM biedt IGEAN de mogelijkheid tot inzameling aan huis van hechtgebonden asbestmateriaal. Je kan dankzij dit initiatief tegen een voordelig tarief het nodige materiaal aankopen of huren, op de werf laten leveren en tot slot weer laten ophalen.
Concreet levert IGEAN plaatzakken, big bags of een container, steeds met 2 sets Persoonlijke BeschermingsMiddelen (PBM’s). Je vult deze dan zelf met asbesthoudend materiaal. Nadien komt IGEAN de zakken of container ophalen.

Snelle checklist

  1. Het materiaal dat ik wil verwijderen is hechtgebonden asbest.
  2. Ik kan het materiaal zelf verwijderen zonder het te breken.
  3. Ik kan het materiaal losschroeven met een traag draaiende schroefmachine.
  4. Het materiaal lijkt nog in goede staat.
  5. Ik heb hulp (personen en machines) om de platen in zijn geheel te verwijderen en in zijn geheel veilig naar de container/big bag/plaatzak te brengen.
  6. Ik weet waaraan ik begin.

Is het antwoord op al deze vragen ‘ja’? Dan mag je het materiaal inderdaad zelf verwijderen, uiteraard mits de nodige veiligheidsmaatregelen in acht te nemen. Heb je minstens 1 keer ‘nee’ geantwoord, dan neem je best contact op met een
aannemer of asbestverwijderaar!

Praktische informatie

Meer informatie en specifieke voorwaarden vind je op www.igean.be/asbest.

* Bij hechtgebonden asbest, soms ook wel vast asbest genoemd, zitten de vezels stevig vast in het dragermateriaal. Enkele typische voorbeelden zijn asbestcementen golfplaten, leien of buizen. Zolang dat asbest in goede staat is en voorzichtig wordt bewerkt, kan dit veilig verwijderd worden door een particulier.

Downloads

Naar top