Openheid

Openheid is één van onze 6 basiswaarden. We vertaalden onze 6 waarden in concrete suggesties voor het gedrag van zowel collega's als mandatarissen.

Onze collega’s aan het woord geven hierover het volgende mee:

"Je mag heel veel inbreng doen, er wordt geluisterd naar je ideeën en naar je ervaringen." - Marijke, kinderopvang.

Intern

 • Wij bezorgen alle nodige info aan de nodige betrokkenen.
 • Wij kunnen aan elkaar hulp/mening/inbreng vragen.
 • Wij communiceren open “met” mensen, niet “over” mensen.
 • Wij doen aan structureel overleg.
 • Wij durven onze grenzen aan te geven.
 • Wij staan open voor de mening van anderen.
 • Wij betrekken van stap 1 alle stakeholders.

Mandatarissen

 • Wij durven onze grenzen aan te geven.
 • Wij hebben geen dubbele agenda/ wij zorgen voor een eerlijke communicatie.
 • Openheid moet kaderen in het algemeen belang.
 • Wij doen structureel overleg met de bevoegde schepen.
 • Wij bezorgen alle nodige info aan elkaar/transparant.
 • Wij betrekken vanaf stap 1 alle stakeholders en geven correcte en volledige informatie.
 • Wij geven iedereen (nieuwe) kansen, we starten met een propere lei.
Naar top