Openheid

Openheid is één van onze 6 basiswaarden. We vertaalden onze 6 waarden in concrete suggesties voor het gedrag van zowel collega's als mandatarissen.

Onze collega’s aan het woord geven hierover het volgende mee:

"Je mag heel veel inbreng doen, er wordt geluisterd naar je ideeën en naar je ervaringen." - Marijke, kinderopvang.

Intern

• Wij bezorgen alle nodige info aan de nodige betrokkenen.
• Wij kunnen aan elkaar hulp/mening/inbreng vragen.
• Wij communiceren open “met” mensen, niet “over” mensen.
• Wij doen aan structureel overleg.
• Wij durven onze grenzen aan te geven.
• Wij staan open voor de mening van anderen.
• Wij betrekken van stap 1 alle stakeholders.

Mandatarissen

• Wij durven onze grenzen aan te geven.
• Wij hebben geen dubbele agenda/ wij zorgen voor een eerlijke communicatie.
• Openheid moet kaderen in het algemeen belang.
• Wij doen structureel overleg met de bevoegde schepen.
• Wij bezorgen alle nodige info aan elkaar/transparant.
• Wij betrekken vanaf stap 1 alle stakeholders en geven correcte en volledige informatie.
• Wij geven iedereen (nieuwe) kansen, we starten met een propere lei.

Deel deze pagina

Openingsuren & contact

Personeel

adres
Koningin Astridplein 122840 Rumst
Tel. tel.
03 880 00 40
Fax fax
03 844 32 32
e-mail