Openbaar onderzoek RUP Kloosterstraat herziening 2

Het gemeentebestuur werkt aan een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) herziening 2 voor de Kloosterstraat in Terhagen.

De gemeenteraad van Rumst stelde het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “RUP Kloosterstraat - herziening 2” voorlopig vast in zitting van 25 april 2024. Dit RUP bevat het gebied gelegen tussen Uitbreidingstraat en Populierenlaan en paalt aan het park van Terhagen. Binnen het RUP worden de ruimtelijke mogelijkheden en randvoorwaarden vastgelegd voor de herontwikkeling van de site met sociale woningbouw.

Openbaar onderzoek

Van 15 mei 2024 tot en met 13 juli 2024 wordt een openbaar onderzoek georganiseerd conform de decretale bepalingen. Gedurende de volledige periode van het openbaar onderzoek kan het ontwerp-RUP ingekeken worden op deze pagina, via de digitale nieuwsbrief of na afspraak bij de dienst omgeving in het gemeentehuis.

Op 27 mei om 19 uur wordt in het kader van het openbaar onderzoek een informatievergadering voor de bevolking georganiseerd. Deze zal plaatsvinden in de Gam (Kardinaal Cardijnstraat 31A). Je kan vrij deelnemen aan dit infomoment, waar het studiebureau toelichting zal geven bij de inhoud van het ontwerp-RUP. Vervolgens is er de mogelijkheid om vragen te stellen en jouw reactie te geven.

Bezwaarschriften dienen schriftelijk uitgebracht te worden en kunnen tot uiterlijk 13 juli 2024 bezorgd worden

  • per aangetekende brief aan het college van burgemeester en schepenen, Koningin Astridplein 12, 2840Rumst
  • of tegen ontvangstbewijs op het gemeentehuis worden afgegeven
Naar top