Openbaar onderzoek Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan "Groengebied Terhagen-Boom"

Stand van zaken

De oude kleiputten in Terhagen, op de grens van Boom en Rumst, zijn een omvang- en reliëfrijk gebied. Geschikt dus voor een golfterrein, wat de Vlaamse overheid in het gewestplan ook als bestemming aangaf maar in werkelijkheid nooit gerealiseerd werd. Met de opmaak van het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan of PRUP Groengebied Terhagen Boom wijzigt de provincie Antwerpen de bestemming naar natuurgebied met zachte recreatie en een kleine zone voor lokale dagrecreatie. Dit wil zeggen dat het gebied groen en toegankelijk blijft.

Op 27 oktober 2022 keurde de provincieraad het ontwerp-PRUP goed. 

Infomarkt

Om je goed te informeren wordt er een infomarkt georganiseerd op woensdag 30 november 2022 tussen 19 en 21 uur. Tijdens de infomarkt krijg je een samenvatting van het ontwerp-PRUP en kan je vragen stellen aan de projectleider.

 • Waar: gemeenschapscentrum de Gam Kardinaal Cardijnstraat 31, Rumst
 • Wanneer: woensdag 30 november 2022 tussen 19 en 21 uur (je komt langs wanneer het je past)

Openbaar onderzoek

Er loopt een openbaar onderzoek, van 21 november 2022 tot en met 19 januari 2023.

Tijdens het openbaar onderzoek, kun je het ontwerp-PRUP hier bekijken of het gaan inkijken in:

 • het provinciehuis van Antwerpen: Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen
 • het gemeentehuis van Boom: dienst Omgeving, Antwerpsestraat 44, 2850 Boom
 • het gemeentehuis van Rumst: dienst Omgeving, Koningin Astridplein 12, 2840 Rumst (maak hier je afspraak)

Reageren op het ontwerp-PRUP doe je schriftelijk (de wettelijk bepaalde manier), van 21 november 2022 tot en met 19 januari 2023 en gericht aan de Procoro (Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening) op één van de volgende manieren:

 • per e-mail aan procoro@provincieantwerpen.be 
 • per aangetekende brief of door afgifte tegen ontvangstbewijs:
  • aan de Procoro, Provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen
  • aan het gemeentebestuur van Boom, dienst Omgeving, Antwerpsestraat 44, 2850 Boom
  • aan het gemeentebestuur van Rumst, dienst Omgeving, Koningin Astridplein 12, 2840 Rumst
  • door afgifte tegen ontvangstbewijs tijdens de infomarkt op woensdag 30 november 2022.

Deel deze pagina

Openingsuren & contact

Omgeving

adres
Koningin Astridplein 122840 Rumst
Tel. tel.
03 880 00 60
e-mail

Blijf je graag op de hoogte?

Schrijf je dan in voor onze digitale nieuwsbrieven die jou interesseren.

Ik wil de nieuwsbrief ontvangen