Onze organisatiestructuur

Gemeente- en OCMW-bestuur vormen samen één lokaal bestuur. Dat vertaalt zich in één gezamenlijk organogram. 

Onze organisatie telt ongeveer 150 medewerkers.

Managementteam

Het managementteam (MAT) stuurt de organisatie aan. Het MAT heeft geen vaste maar een dynamische samenstelling. Een MAT dat uitgebreid kan worden naargelang het thema dat besproken wordt. De algemeen directeur neemt de algemene leiding op in het MAT.

Het organogram

Het organogram geeft weer hoe de structuur van onze organisatie in elkaar zit. Je vindt er met andere woorden in grote bouwstenen de opbouw en hoe die zich tegenover elkaar verhouden.

Vijf clusters bundelen de diensten en afdelingen.

De drie grote domeinen worden verder uitgesplitst tot volgende vijf clusters:

  • Ondersteunende diensten “Coördinatie beleid en beheer”
  • Ondersteunende diensten “Facilitair management en Veiligheid”
  • Grondgebonden zaken “Grondgebiedszaken”
  • Persoonsgebonden zaken “Vrije Tijd”
  • Persoonsgebonden zaken “Sociaal Beleid en Onderwijs”

In de clusters kunnen verder afdelingen en/of diensten onderscheiden worden. De nieuwe indeling verbetert de beleidsafstemming en de werking rond een aantal beleidsdoelstellingen. Elke indeling creëert nieuwe grenzen maar hierdoor mogen uiteraard geen nieuwe breuklijnen ontstaan. Het werkingsprincipe om geïntegreerd te werk te gaan blijft een belangrijk uitgangspunt.

Evolueren naar een netwerkorganisatie

De huidige organisatiestructuur legt ook sterk de nadruk op het typische netwerkkarakter van de lokale bestuurlijke context. De intergemeentelijke organisatie van de lokale bestuurlijke opdrachten is een antwoord op de behoefte aan schaalvergroting.

Ook het aandeel van netwerkmedewerkers (bijvoorbeeld intercommunale Igean) wordt steeds groter in onze organisatie en worden sinds 2021 ook opgenomen in onze organogram. Tot slot werken we ook samen met consultants, freelancers, uitzendmedewerkers om onze diensten en medewerkers bij te staan.

Downloads

Naar top