Onze missie

Het ondersteunen van initiatieven van medewerkers, mandatarissen en inwoners om een fijne woon- en leefomgeving in Rumst te creëren is de missie van het lokaal bestuur in Rumst.

Hieraan koppelden we vier werkingsprincipes:

  • Initiatieven om deze missie te verwezenlijken starten vanuit een visie, gekaderd in een meerjarig beleidsplan. Hieruit vloeit een plan van aanpak met aandacht voor de inzet van financiële én personele middelen.
  • We (h)erkennen talenten van medewerkers en zetten deze dienstoverschrijdend op een projectmatige manier in.
  • Medewerkers krijgen ondersteuning bij hun opdracht en hun persoonlijke ontwikkeling.
  • We hebben wederzijds respect voor ieders rol (mandatarissen en ambtenaren).
Naar top