ontwerp-MER Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027

Terinzagelegging van de kennisgeving/het ontwerp-MER  Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027

Stand van zaken

Het Departement Landbouw en Visserij heeft de procedure opgestart voor het opstellen van het plan-MER voor het Vlaams Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027.  Het Team Mer verklaarde de kennisgeving/ontwerp-MER van dit dossier volledig op 13 juli 2021. 

Publieke raadpleging

Tijdens de publieke raadpleging, die loopt van 30 juli tot en met 29 augustus 2021, kan iedereen zijn of haar mening geven over de kennisgeving/het ontwerp-MER Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027.

Je kan het document hieronder downloaden of het digitaal inkijken op volgende locaties:

of een papieren versie gaan inkijken op het gemeentehuis na afspraak:

Hoe reageren?

Schriftelijk van 30 juli tot en met 29 augustus 2021 op één van de volgende manieren:

 • Online via een digitaal inspraakformulier
 • Persoonlijk via afgifte of via een brief gericht aan:
  Departement Omgeving
  Team Mer, Plan-MER 0272
  Koning Albert II-laan 20 bus 8
  1000 Brussel
 • Via een e-mail naar mer@vlaanderen.be
  (met de vermelding ‘Publieke inspraak plan-MER 0272 Vlaamse GLB  in de titel)
 • Via afgifte van de opmerking op het gemeentehuis van Rumst, dienst Omgeving, Koningin Astridplein 12, 2840 Rumst tijdens de openingsuren 

Deel deze pagina

Openingsuren & contact

Omgeving

adres
Koningin Astridplein 122840 Rumst
Tel. tel.
03 880 00 60
e-mail