Ons organisatieplan

De toenemende complexiteit van de samenleving en de hieraan gekoppelde opdrachten en verwachtingen voor lokale besturen dagen ons regelmatig uit om na te denken over de werkorganisatie. Om aan de evoluties in de vragen van klanten en werknemers gelijktijdig tegemoet te komen zetten heel wat organisaties, en ook wij, in op “het Nieuwe Werken”.

Het Nieuwe Werken is een constant werken aan de afstemming tussen de fysieke werkomgeving, een efficiënt ICT-en informatiebeheer en een stimulerend personeelsbeleid. Deze drie domeinen worden ook wel eens in het Engels de 3 B’s respectievelijk Bricks, Bytes en Behaviour genoemd. Wij gingen met concrete acties voor elk van deze 3B’s aan de slag voor onze organisatie, maar bovenal voor onze medewerkers.

Klant - en werkomgeving (Bricks)

 • De klant- en werkomgeving wordt meer in functie van een activiteit ingericht en gebruikt.
 • Telewerken is structureel mogelijk en iedereen kan op verschillende werkplekken terecht (zie telewerkreglement).
 • Er werd via kleine verfraaiingswerken voor een cluster van medewerkers een aantrekkelijkere werkplek gemaakt.
 • We openden een nieuw gemeenschapscentrum, De Gam.


Digitalisering van dienstverlening en organisatie (Bytes)

 • Er wordt verder ingezet op de uitbouw van een digitaal loket en een digitale dienstverlening;
 • We versterken de ICT infrastructuur;
 • We voorzien laptops voor beleidsvoorbereidende medewerkers. Alle medewerkers krijgen bovendien een werk-GSM om de digitalisering verder door te zetten.

Stimulerend personeelsbeleid (Behaviour):

 • We werken resultaatsgericht werken op basis van vertrouwen.
 • Rumst binnenstebuiten: Er wordt verder ingezet op dialoog en participatie onder de campagne “Iedereen is mee, denkt mee, doet mee”.
 • We faciliteren het gebruik van glijtijden voor een groot deel van de functies. Door de koppeling te maken tussen glijdende werktijden en het tijdsregistratiesysteem bekomen we een flexibelere arbeidstijd. Het laat toe om overleg of dienstverlening op afspraak buiten de klassieke openingstijden te organiseren. De medewerker kan zijn/haar werktijd aanpassen aan de woon-werkverplaatsing, aan bepaalde privé-noden. Het stelt medewerkers bijvoorbeeld in staat om een schoolbelregeling of een co-ouderschapregeling te volgen. Kortom: dit werkt zowel gunstig voor de medewerkers als voor de dienstverlening.
 • We stapten af van het principe om enkel overheidservaring te waarderen. Relevante ervaring binnen de privésector kan voortaan ook toegekend worden bij indiensttreding bij het lokaal bestuur.
 • We willen ons als werkgever meer in de kijker zetten, met als doel het engagement van interne en potentiële medewerkers te vergroten.
Naar top