Ondersteuning wedstrijden of tornooien van erkende verenigingen

Erkende verenigingen kunnen jaarlijks 1 keer ondersteuning vragen voor de aankoop van prijzen of trofeeën bij de organisatie van een tornooi of een wedstrijd op het grondgebied van Rumst. De ondersteuning omvat een Rumstse cadeaucheque of bestelbon ter waarde van € 50.

Voor een specifiek tornooi voor personen met een handicap of voor een jeugdtornooi met meer dan 50 deelnemers worden cheques of bons ter waarde van € 150 geschonken door het gemeentebestuur.

Voor wie

Erkende verenigingen.

Hoe aanvragen

De vereniging brengt de dienst vrije tijd (vrije.tijd@rumst.be) op de hoogte van het geplande tornooi of de wedstrijd waarvoor ze ondersteuning wensen aan te vragen. De aanvraag gebeurt minstens een maand voor de aanvang van het tornooi. Indien voldaan wordt aan de voorwaarden kunnen de cheques of bon afgehaald worden bij de dienst vrije tijd.

Afhandeling

De cheques of bons worden toegekend binnen de perken van het voorziene budget in de meerjarenplanning.

Het College van Burgemeester en Schepenen beslist over de aanvaarding van de dossiers.

Meer info

Elke erkende vereniging kan maximum 1 keer per jaar deze subsidie ontvangen.

Naar top