Noodplanningszone Waterkant

Elke gemeente is verplicht een noodplanningscoördinator te hebben. Rumst maakt deel uit van een intergemeentelijke samenwerking genaamd Noodplanningszone Waterkant en dit samen met negen andere gemeenten. Dankzij deze samenwerking zijn er twee fulltime noodplanningscoördinatoren actief die zich bezighouden met noodplanning. Bovendien heeft elke gemeente een personeelslid met lokale kennis dat de noodplanningscoördinatoren bij incidenten ondersteunt.

Noodplanning Waterkant omvat tien gemeenten: Aartselaar, Bonheiden, Boom, Duffel, Hemiksem, Niel, Putte, Rumst, Schelle en Sint-Katelijne-Waver.

De taken van noodplanningscoördinatoren omvatten drie fasen: voor, tijdens en na een incident.

Vooraf:

  • Risico's identificeren en in samenwerking met hulpdiensten de gemeente voorbereiden op mogelijke incidenten.
  • Uitvoeren van risicoanalyses, organiseren van noodplanningsoefeningen en opstellen van gemeentelijke noodplannen.
  • Ondersteunen van grote bedrijven, scholen, ziekenhuizen, woonzorgcentra, etc., bij de voorbereiding op noodsituaties en het afstemmen van hun noodplannen op de gemeentelijke plannen.
  • Bieden van advies en opvolging bij evenementen, variërend van kleinere bijeenkomsten tot grootschalige evenementen zoals Tomorrowland, waar permanente aanwezigheid wordt voorzien.

Tijdens:

  • Bijstaan van de burgemeester in het beheer van een incident door informatie in te winnen bij hulpdiensten, opdrachten door te geven aan de juiste diensten en contacten te leggen met externe partijen.
  • Samen met vrijwilligers zorgen voor de opvang van geëvacueerden en verstrekken van telefonische informatie aan de bevolking.

Na:

  • Verstrekken van informatie over waar de bevolking terecht kan met vragen over het incident.
  • Faciliteren van een zo snel mogelijke terugkeer naar de normale situatie, waaronder aspecten zoals herhuisvesting en verzekeringsvragen.

Contactgegevens:

Naar top