Nieuwstraat: aanleg groepsparking en binnengebied

Over dit project

Algemene info

Vorig jaar werden de werken in de Steenbakkerijstraat aangevat. Ondertussen zijn de werken aan de gebouwen in het binnengebied afgerond, zodat er nu kan gestart worden met de omgevingswerken.

Welke werken vinden er plaats?

In eerste instantie wordt een oplossing voorzien voor de wateroverlast, door middel van de aanleg van wadi’s. Dit zijn dieper gelegen delen die hemelwater bufferen bij hevige regenval. Verder wordt er ook een groepsparking aangelegd, alsook de toegangsweg naar de woningen binnen de verkaveling. Tot slot wordt ook het voetpad in de Nieuwstraat vernieuwd en zullen de nodige groenaanplantingen en het straatmeubilair worden geplaatst.

Wanneer starten de werken en hoe lang duren ze?

De werken starten op maandag 16 oktober.

  • Op vraag van het gemeentebestuur wordt er gestart met de toegangsweg aan de woningen en de aanleg van de groepsparking. Als alles volgens de planning verloopt, zou deze fase eind november afgerond zijn.
  • In de eerste helft van december wordt er dan gewerkt aan de wadi’s en aan het wandelpad doorheen het binnengebied.
  • Tot slot zal het voetpad in de Nieuwstraat worden aangepakt, zodat we, als de weersomstandigheden het toelaten, tegen half januari volledig klaar zijn met deze werken.
  • In het voorjaar zal de gemeentelijke groendienst de nodige aanplantingen aanbrengen en wordt het straatmeubilair geplaatst.

Welke gevolgen zijn er?

Voor de huisvuilophaling zullen er twee verzamelpunten worden opgesteld: één ter hoogte van de Oude Baan en één ter hoogte van de Nieuwstraat.

Foto's

Aangepast op: vrijdag 26 jan 2024 om 12:44 uur
Naar top