naar top

Proefopstelling - afsluiten Quinten Matsijslaan

Naar aanleiding van signalen van bewoners over de verkeersveiligheid en de groenvoorzieningen in de wijk werd er een tijdje geleden een nieuwsbrief verzonden, waaraan ook een bevraging werd gekoppeld. Hierop kwamen 139 reacties.

Vergroenen van de wijk

Een ruime meerderheid is voorstander om de wijk meer te vergroenen. Enkele jaren geleden werd dit reeds gedaan in de Jeroen Boschlaan. Naar analogie hiervan zullen er bijkomende boomspiegels geplaatst worden.

Er blijkt wel wat vrees te bestaan voor verlies aan parkeerplaatsen, maar er blijft zeker nog voldoende plaats over om te parkeren in de straten. Plantvakken zullen strategisch ingepland worden, zodat ze geen hinder geven bij het op- en afrijden van de opritten. Bovendien zullen de plantvakken ook snelheidsremmend werken.

Met deze ingrepen werken we in onze gemeente ook mee aan de ontharding. Regenwater kan meer indringen en de riolen zullen op piekmomenten minder belast worden.

Mobiliteit in de wijk

Wat de mobiliteit betreft, werden er in de bevraging twee voorstellen gedaan. In beide voorstellen werd er een knip voorzien (voorstel 2 combinatie van 2 knippen) om sluipverkeer tegen te gaan. Door meer doodlopende straten te creëren worden ze automatisch autoluwer.

Hierop kwamen gemengde reacties met zowel voor- als tegenstanders. Deze laatsten zien vooral een nadeel in het verlies aan eigen keuze om de wijk in- en uit te rijden. Er werd in de antwoorden ook verwezen naar de overbelasting van de Molenstraat. De voorsorteerstrook op het Koningin Astridplein zorgt voor een vlottere doorstroming dan voorheen, maar het grote aantal voertuigen tijdens de spits blijft op sommige momenten voor filevorming zorgen.

Knip Quinten Matsijslaan

Er zijn meer voorstanders van een knip in de Quinten Matsijslaan dan die in de David Tenierslaan. Daarom wil het gemeentebestuur de afsluiting van de Quinten Matsijslaan testen met een proefopstelling in de periode van 20 juni tot en met 20 september. Op deze manier wordt er getest over een ruimere periode, waarin zowel vakantiemaanden als periodes met normaal werk- en schoolverkeer zitten. Na 20 september volgt er een evaluatie.

Op deze pagina kan je een kaart terugvinden, waarop de proefopstelling wordt voorgesteld. De Quinten Matsijslaan wordt tijdens de proefopstelling dus een doodlopende straat.

Parkeerverbod Jan Van Eycklei

Om moeilijkheden bij het in- en uitrijden van de wijk te vermijden wanneer er aan beide zijden wordt geparkeerd, zal er aan één kant een parkeerverbod ingevoerd worden in de Jan Van Eycklei (aan de zijde van de apotheker) en in de Beukendreef (aan de overzijde van de dierenarts).


Wij beseffen zeer goed dat de proefopstelling enige aanpassing vraagt, maar zijn ervan overtuigd dat dit een meerwaarde kan betekenen voor zowel de verkeersveiligheid, als de rust in de woonwijk.

Gepubliceerd op 28 jun 2022
Nieuwsoverzicht

Openingsuren & contact

Openbaar domein

adres
Korte Veerstraat 412840 Rumst
Tel. tel.
03 443 94 70
Fax fax
03 443 94 79
e-mail

Lees meer artikels over

Blijf je graag op de hoogte?

Schrijf je dan in voor onze digitale nieuwsbrieven die jou interesseren.

Ik wil de nieuwsbrief ontvangen

Deel deze pagina