naar top

Nieuws uit de kleiputten! 25 november, start openbaar onderzoek

Stand van zaken

Het Departement Omgeving van de Vlaamse Gemeenschap heeft de omgevingsvergunningsaanvraag ‘Sanering, verondieping en natuurontwikkeling kleiputten Rumst’ volledig en ontvankelijk verklaard. Grondeigenaars Provincie Antwerpen en De Vlaamse Waterweg nv vragen toestemming voor de opbouw van een nieuw landschap in de kleiputten van Terhagen en Boom.

Openbaar onderzoek

Tijdens het openbaar onderzoek, dat start op 25 november en loopt tot en met 24 december, kan je het integrale dossier komen inkijken, na afspraak, op het gemeentehuis van Boom en Rumst. 

 • Dienst Omgeving Rumst, Koningin Astridplein 12 te 2840 Rumst. Om het dossier in te kijken, maak je een afspraak via omgeving@rumst.be of telefonisch op 03 880 00 60.
 • Dienst Omgeving Boom, Antwerpsestraat 44 te 2850 Boom. Maak je afspraak via omgeving@boom.be of bel naar 03 880 18 50.

Je kan het ook (gedeeltelijk) online inkijken via www.omgevingsloketvlaanderen.be. Klik bovenaan op het tabblad “openbare onderzoeken” en klik vervolgens op “kijk online een aanvraagdossier in”. Geef bij de zoekfunctie ‘Boom’ of ‘Rumst’ in en zoek in de lijst die verschijnt naar de projectnaam ‘Sanering, verondieping en natuurontwikkeling kleiputten Rumst’. 

Hoe reageren?

Standpunten, opmerkingen en/of bezwaren kan je steeds schriftelijk meedelen aan het college van burgemeester en schepenen van Boom of Rumst. Je kan dit online doen op het omgevingsloket of met een gewone of aangetekende brief ter attentie van het lokale bestuur:

 • Gemeentebestuur Boom
  Antwerpsestraat 44
  2850 Boom
 • Gemeentebestuur Rumst
  Koningin Astridplein 12
  2840 Rumst

Online informatievergadering op 2 december


Op donderdag 2 december om 20 uur organiseren de lokale besturen van Rumst en Boom een gemeenschappelijke digitale infovergadering over de aanvraag voor de omgevingsvergunning. Je kan vragen stellen tijdens de sessie, al dan niet anoniem. Deze worden op het einde, na de uiteenzettingen, beantwoord.
Klik op deze link om deel te nemen.

Programma infovergadering (onder voorbehoud van kleine aanpassingen)

 • 20 uur: Welkom en kort overzicht van het verloop: Rita Heyvaert, Omgevingsambtenaar Vlaanderen, 5 min
 • 20.05 uur: Rita Heyvaert: procedure omgevingsvergunning, slides 20 min
 • 20.25 uur: Gert Van de Genachte, intendant: algemene intro, slides 10 min
 • 20.35 uur: Tractebel - Christel Verheyen of Stijn Mulders: nieuw landschap en bouwwerken, slides 30 min
 • 21.05 uur: Arcadis - Mieke Deconinck: MER (en milderende maatregelen) 15 min
 • 21.20 uur: gemodereerde vragen worden voorgelezen en beantwoord door experten
 • 22 uur: einde

Gepubliceerd op 24 nov 2021
Nieuwsoverzicht

Openingsuren & contact

Omgeving

adres
Koningin Astridplein 122840 Rumst
Tel. tel.
03 880 00 60
e-mail

Lees meer artikels over

Deel deze pagina