naar top

Fietsveiligheid: invoering fietsstraat in Rozenlaan

Het lokaal bestuur wil de verkeersveiligheid aan de schoolomgevingen verhogen. Daarom werd met alle basisscholen een traject ‘Verkeersveilige schoolomgeving’ gestart.

In het traject met de Sint-Jozefschool, werden verschillende overlegmomenten gehouden met zowel directie, leraars, als ouderraad. Hierop werd de fietsonveiligheid, vooral in het eerste gedeelte van de Rozenlaan, als een belangrijk verbeterpunt aangestipt. Het is namelijk een voorname reden waarom ouders hun kinderen niet met de fiets naar school durven sturen, waardoor ze hun kinderen toch weer met de wagen brengen. Wat op zich de drukte in de Rozenlaan en aan de schoolpoort nog vergroot.

Tevens gaven de bewoners van dit gedeelte van de Rozenlaan aan dat auto’s uitwijken op de openbare grasperken, wanneer ze elkaar willen kruisen aan de parkings op de straat. In het straatbeeld werden door de bewoners poppen en borden aangebracht, om dit aan te kaarten. In een digitale bewonersvergadering op 25 januari 2021 werd deze problematiek met de directe omwonenden besproken. Verschillende mogelijke oplossingen werden voorgelegd, gaande van enkelrichtingen tot de invoering van een fietsstraat. Elke maatregel heeft voordelen, maar ook nadelen.

Schoolverkeer

Voor het gemeentebestuur is de Rozenlaan geen verbindingsweg, maar een woonstraat van de wijk Predikherenvelden, die de voornaamste in- en uitrit vormt van de wijk. In 2020 werd in de woonwijk al zone 30 ingevoerd. Doordat er echter twee grote scholen achterin de wijk gelegen zijn, krijgt vooral de Rozenlaan bij het begin en einde van de schooltijd heel wat verkeer te verwerken. Door de geschrankte parkeervakken op de rijbaan, komt dit verkeer vaak klem te zitten, waardoor er uitwijkmaneuvers zijn naar de grasperken. Door de geschrankte parkeervakken zijn fietsers ook minder goed zichtbaar.

In het traject ‘Veilige schoolomgevingen’ willen we het gebruik van de fiets stimuleren en waar mogelijk autoverkeer van de schoolpoort weghouden. Praktijkvoorbeelden uit andere gemeenten leren ons dat wanneer aan de schoolpoort de chaos vermindert en de verkeersveiligheid verhoogt, op termijn het gebruik van de fiets drastisch toeneemt.

Invoering van fietsstraat

De twee scholen kunnen we niet verplaatsen. De oplossing ligt er dus in het aantal auto’s trachten te verminderen. Onder meer door het gebruik van de fiets te stimuleren. Daarom willen we de veiligheid van de fietsers voorop plaatsen. Dit kan door een apart fietspad, maar dat hoort eerder thuis op verbindingswegen en minder in een woonwijk met zone 30. Door een fietsstraat in te voeren, mogen fietsers niet meer voorbij gestoken worden. De volle witte lijn (onderbroken aan opritten) die er reeds is aan het begin van de Rozenlaan, wordt doorgetrokken tot aan de kruising met de Seringenlaan. Hierdoor dient het verkeer op het eigen baanvak te blijven.

Verplaatsen openbare parkeerplaatsen

De openbare parkeerplaatsen worden verplaatst naar de reeds bestaande verhardingen, verspreid over de straat. Zo is er geen bijkomende verharding nodig. Via paaltjes wordt voorkomen dat auto’s buiten deze verharde delen zouden parkeren. Tevens dient gemotoriseerd verkeer niet meer uit te wijken op de grasperken, omdat er geen opstoppingen meer kunnen zijn. Door het verplaatsen van de parkeervakken, is het ook veiliger voor fietsers, omdat ze niet meer moeten slalommen tussen de geschrankt geparkeerde auto’s.

Samen werken we aan meer verkeers- en fietsveiligheid.

Gepubliceerd op 13 apr 2021
Nieuwsoverzicht

Openingsuren & contact

Mobiliteit

adres
Koningin Astridplein 122840 Rumst
Tel. tel.
03 880 00 67
Fax fax
03 844 32 32
e-mail

Openbaar domein

adres
Korte Veerstraat 412840 Rumst
Tel. tel.
03 443 94 70
Fax fax
03 443 94 79
e-mail

Lees meer artikels over

Deel deze pagina