Maak een afspraak voor je bezoek naar het gemeentehuis

Sluiten

Plan je een bezoek naar het gemeentehuis? Vergeet dan niet dat de diensten Burgerzaken en Omgeving op afspraak werken.

  • Maak je afspraak op www.rumst.be/afspraak . De afspraken met de dienst Omgeving verlopen indien mogelijk digitaal.
  • Respecteer het uur van je afspraak, kom dus niet te vroeg of te laat.
  • Kom het liefst alleen.
  • Aktes of attesten opvragen? Dat kan ook nog steeds 24/7 via het thuisloket .
We vragen alle bezoekers  in het gemeentehuis om een mondmasker te dragen.
naar top

Update Coronavirus - Aanvullende maatregelen provincie in de strijd tegen het coronavirus COVID-19 - 29 juli 2020

Gouverneur Cathy Berx ondertekende de Politieverordening met daarin de aanvullende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus COVID-19 voor de provincie Antwerpen.  Dat betekent dat deze bijkomende maatregelen vanaf nu van kracht zijn op het grondgebied van de provincie.  Deze bijkomende maatregelen zijn, samen met de maatregelen die de Nationale Veiligheidsraad eerder deze week aankondigde, essentieel om de sterke stijging van het aantal besmettingen in de provincie in het algemeen en in stad en regio Antwerpen in het bijzonder, terug te dringen. Deze maatregelen hebben tot gevolg dat we ons sociaal leven de komende 4 weken drastisch moeten reorganiseren.  

Welke maatregelen gelden voor het volledige grondgebied van de provincie Antwerpen?

-      In de provincie geldt een avondklok in die zin dat het openbaar sociaal leven stopt tussen 23.30 en 6 uur. Iedereen moet thuis zijn tussen 23.30 en 6 uur, behalve voor essentiële, niet-uitstelbare verplaatsingen zoals bijvoorbeeld:

  • om dringende medische redenen;
  • verplaatsingen van of naar het werk;
  • bij vertrek naar of terugkeer uit vakantie.

          Cafés en restaurants sluiten om 23 uur.

-      Mond-neusmaskers. Iedereen boven de leeftijd van 12 jaar moet altijd op het openbaar domein en elke private maar voor het publiek toegankelijke plaats verplicht een masker dat de mond en de neus bedekt of elk ander alternatief in stof bij zich hebben.

-      Mond-neusmaskers. In provincie Antwerpen is iedereen boven 12 jaar verplicht om een mondneusmasker te dragen op het publiek domein én op plaatsen waar de fysieke afstand van 1,5 meter niet kan worden gewaarborgd.

  • Deze verplichting geldt niet tijdens het nuttigen van eten en drinken en in de private sfeer (thuis).
  • Gelet op het advies van de Wereld Gezondheidsorganisatie dat intensief sporten met mondneusbedekking een gezondheidsrisico inhoudt, geldt deze verplichting evenmin tijdens het intensief sporten.  Dit op voorwaarde dat de sport beoefend wordt in daartoe bestemde sportinfrastructuur en/of op plaatsen en momenten waarop het risico op overdracht van het virus nagenoeg nihil is door de kortstondigheid van het eerder occasioneel kruisen of passeren van een personen.

-      In alle cafés en horecazaken moet de fysieke afstand van anderhalve meter tussen de gezelschappen te allen tijden gegarandeerd zijn, tenzij de gezelschappen van elkaar gescheiden zijn met een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief, met een minimale hoogte van 1,8 meter.

-      In restaurants en cafés wordt het gezelschap aan een tafel beperkt tot vier personen of tot een gezelschap dat bestaat uit personen die behoren tot eenzelfde gezin.

-      Individuele registratie in horecazaken is verplicht. Om contactonderzoek mogelijk te maken moeten deze gegevens gedurende vier weken worden bijgehouden.

-      Voor markten, met inbegrip van de brocante- of rommelmarkten, gelden dezelfde regels als voor winkels. Marktbezoekers winkelen individueel –of slechts in het gezelschap van minderjarige kinderen of een begeleider wanneer men hulpbehoevend is - en niet langer dan 30 minuten. Kramen die gericht zijn op consumptie ter plaatse zijn verboden.

-      Telewerk wordt verplicht, behalve wanneer dit omwille van de aard van de activiteit en functie, volstrekt onmogelijk of onwenselijk is.

-      Alleen contactloos sporten is toegestaan. Sporten in groepsverband met meer dan 10 personen worden verboden voor sporters boven de 18 jaar.

-      Het verkopen van alcohol voor meeneem-gebruik is verboden tussen 22 uur en 6 uur.

-      Samenscholingen van meer dan tien personen zijn verboden in de openbare ruimte.

In de meest getroffen zone (Aartselaar, Antwerpen, Boechout, Boom, Borsbeek, Brasschaat, Edegem, Hemiksem, Hove, Kapellen, Kontich, Lint, Mortsel, Niel, Ranst, RUMST, Stabroek, Schelle, Schoten, Wijnegem, Wommelgem, Zwijndrecht), dus ook in de gemeente Rumst, worden daarenboven nog bijkomende maatregelen genomen.

-      Alle publieksevenementen en feesten zijn verboden en feestzalen moeten sluiten, tenzij voor uitvaartceremonies.

-      Alle kermissen zijn verboden.

-      Alle fitnesscentra sluiten.

Voormelde zone is bepaald op basis van de evolutie van de verspreiding het virus.   De Provinciale Crisiscel zal elke dag vergaderen om de epidemiologische toestand in de provincie strikt op te volgen evenals de effecten van deze maatregelen strikt op te volgen.

Al deze maatregelen hebben als doel om de veiligheid en gezondheid van iedereen in de provincie Antwerpen zo goed mogelijk te kunnen verzekeren en een verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 tegen te gaan.

Voor de volledige tekst van de politieverordening kan je ook terecht op www.cathyberx.be , waar ook spoedig een bijkomende, verduidelijkende FAQ verschijnt.

Meer informatie over de federale maatregelen van 27 juli 2020 vind je hier.

De politieverordening van de gouverneur van 29 juli 2020 vind je ook hier .

www.rumst.be/coronavirus .

Gepubliceerd op 29 jul 2020
Nieuwsoverzicht