naar top

Beslissing proefopstelling Clemenshoek

Toelichting

Het lokaal bestuur nam op het schepencollege van 23 november 2020 de beslissing om de proefopstelling in de Clemenshoek en de Hoge Zandvelden te behouden. Hieronder geven we meer toelichting over het waarom van deze beslissing.

De laatste 15 jaar is het aantal auto’s in ons land met nog eens 20% gestegen. Dit zorgt voor bijkomende belasting op onze wegen, waardoor deze op spitsmomenten overbelast raken. Autobestuurders worden via gps en apps als ‘Waze’ ook vaker omgeleid via sluiproutes, waaronder de Clemenshoek. Deze tendensen zorgen ervoor dat we ongewenste verkeersstromen frequenter tegen het licht moeten houden en nieuwe maatregelen onderzoeken om dit tegen te gaan.

De negatieve gevolgen van sluipverkeer in de Clemenshoek, waaronder te hoge snelheid, het moeilijk van opritten geraken, onveiligheid voor fietsers aan de kruising met de Hoge Zandvelden, dragen niet bij tot een veilige en rustige woon- en fietsomgeving. We willen inwoners aanmoedigen een ‘modal shift’ te maken en hen stimuleren om voor korte verplaatsingen meer de fiets te nemen. Het in de Clemenshoek onmogelijk maken van doorgaand verkeer tussen Molenstraat en Eikenstraat en het vermijden van kruisend verkeer in de smalle Hoge Zandvelden, komt de fietsveiligheid en leefbaarheid ten goede. Zeker voor de schoolgaande jeugd, die ’s ochtends de Hoge Zandvelden gebruikt, is dit een hele verbetering.

Door de politie werden metingen uitgevoerd, zowel voor als tijdens de proefopstelling. Hieruit blijkt enerzijds een drastische daling van het verkeer in de Clemenshoek en Hoge Zandvelden en anderzijds een kleine stijging van het uitgaand verkeer in de Gladiolenlaan-Monnikenhofstraat. Dit werd ons ook gemeld door een aantal bewoners uit deze straten. Uit de metingen blijkt echter zeker geen één-op-één relatie en kunnen we zeker niet van een loutere verschuiving spreken.

De proefopstelling werd ook afgetoetst met een verkeersdeskundige. Deze bevestigde dat de proefopstelling tegemoet komt aan de visie van de gemeente om verkeersveiligheid voorop te plaatsen en het onderscheid tussen woonstraten en banen met een verbindende functie duidelijker te maken. Een baan met een verbindende functie is er niet alleen voor plaatselijk verkeer, heeft zone 50 en we streven er naar veilig afgescheiden fietspaden. Bij een woonstraat kijken we eerder naar zone 30 en ‘echt’ plaatselijk verkeer via een knip. Het principe van een ‘eenvoudige’ knip, is iets wat onze Noorderburen al geruimere tijd toepassen, waarbij fietsen in rustigere woonstraten wordt gestimuleerd.

Evaluatie

Buurtbewoners konden ons hun mening toesturen. Er zijn een 150-tal reacties toegekomen. Rekening houdend met het totaal aantal gezinnen uit de verschillende straten, is dit eerder een bescheiden aantal. Toch willen wij ieder van hen uitdrukkelijk bedanken om ons hun meningen en suggesties te bezorgen. De reacties waren zeer verdeeld, ook onderling binnen elke straat. Ook in de wijk Predikherenvelden werd verdeeld gereageerd.

Waar nagenoeg iedereen het wel over eens was, is dat de enkelrichting in de Hoge Zandvelden een goede zaak is, niet in het minst voor fietsers. Een aantal bewoners uit de Hoge Zandvelden reageerden ontevreden omdat ze niet meer in beide richtingen gebruik kunnen maken van hun straat. Sommige bewoners willen de enkelrichting liever omgedraaid zien, omdat ’s ochtends wijkbewoners via de Hoge Zandvelden naar de expresweg willen. Maar dit standpunt houdt geen rekening met de schoolgaande richting van onze jongste stappertjes/fietsertjes in de ochtend en dit was net één van de doelstellingen om het sluipverkeer ’s ochtends, vooral komende van de scholen in de wijk, onmogelijk te maken.

Vanuit de Rozenlaan, Gladiolenlaan en Tulpenlaan wordt de hinder door het schoolverkeer van St. Jozef en de grote bussen van Groenlaer aangegeven. Door de parkings in de Rozenlaan kan verkeer moeilijk kruisen en dit geeft onveilige situaties voor fietsers. Via het traject veilige schoolomgevingen werd deze problematiek al besproken met de school en hier willen we als gemeentebestuur op korte termijn mee naar oplossingen zoeken.

Besluit

De proefopstelling in de Clemenshoek en de Hoge Zandvelden blijft behouden. We willen nog opmerkingen dat in uitzonderlijke omstandigheden het kan zijn dat de knip tijdelijk zal weggehaald worden, om bijvoorbeeld een noodzakelijke omleiding bij wegenwerken mogelijk te maken. De huidige afsluiting zal op een meer esthetische wijze aangepast worden, waarbij deze zichtbaarder wordt in het donker en (bak)fietsen er doorheen moeten kunnen.

Wij beseffen dat dit bij sommige buurtbewoners zeker een gewoonte-aanpassing zal vragen. Maar we zijn er van overtuigd dat we hiermee een structurele oplossing bieden voor meer fietsveiligheid en ‘echt’ plaatselijk verkeer.

Gepubliceerd op 29 jun 2020
Nieuwsoverzicht

Openingsuren & contact

Openbaar domein

adres
Korte Veerstraat 412840 Rumst
Tel. tel.
03 443 94 70
Fax fax
03 443 94 79
e-mail

Gemeentelijk Technisch Centrum

adres
Korte Veerstraat 412840 Rumst
Tel. tel.
03 443 94 70
e-mail

Lees meer artikels over

Deel deze pagina