naar top

Bijkomende maatregelen beschermen bewoners assistentiewoningen Hof van Crequi tegen Coronavirus

Vanaf woensdagochtend 15 april zal de toegang tot het lokaal dienstencentrum en de assistentiewoningen van het Hof van Crequi bijkomend verstrengd worden. We volgen hiermee de woonzorgcentra in hun beleid om de bewoners extra te beschermen.

"Ook in het Hof van Crequi woont een grote groep senioren samen. Zij wonen relatief zelfstandig in assistentiewoningen, maar dit betekent tegelijkertijd dat de meeste bewoners eigen verzorgers en meer verschillende contacten hebben. Ter preventie moeten we strikter worden in de toegang tot het gebouw. Met een daling in het aantal contacten willen we ook de kans op besmetting doen dalen. Daarom zullen we de regels rond bezoekers tijdelijk verstrengen. Uiteraard waken we erover dat dit niet ten koste gaat van de zorgbehoeften van de bewoners.” stelt burgemeester Jurgen Callaerts.

Onze motivatie voor deze beslissing is het welzijn van de bewoners. We brachten alle bewoners en hun familie op de hoogte. Contact met hun dierbaren blijft natuurlijk belangrijk. Tijdens deze moeilijke periode is de bezorgdheid en het gemis groot. Daarom zoeken we actief naar mogelijkheden om dit contact op alternatieve manieren te onderhouden. 

 

Tests voor meer zekerheid

Net als in verschillende woonzorgcentra, zullen ook de bewoners van de assistentiewoningen in dienstencentrum Hof van Crequi getest worden op het COVID-19-virus.

Dit is de meest efficiënte manier om een goede kijk te hebben op eventuele besmettingen. Op die manier kunnen we snel ingrijpen indien nodig. Het biedt ook meer zekerheid voor de bewoners zelf.

"Er werden heel wat maatregelen getroffen om het virus zo goed mogelijk te weren uit de assistentiewoningen. Tot zover zijn er nog geen bewoners ziek geworden als gevolg van een besmetting. We hopen uiteraard dat de testen negatief zijn en alle bewoners gezond en wel zijn. Tegelijkertijd zijn we erop voorbereid om de organisatie en werking van het dienstencentrum aan te passen aan de eventuele vaststellingen. Dit met het oog op de beste zorg en de bescherming van alle bewoners.” besluit de burgemeester.


Vraag en antwoord 

We stelde een lijst met vragen en antwoorden op die van toepassing zijn op voor de assistentiewoningen Hof van Crequi.

Gepubliceerd op 15 apr 2020
Nieuwsoverzicht