naar top

Invoeren zone 30 in wijk Predikherenvelden

Zone 30 kadert in meer verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid krijgt prioriteit

In de jaren ’50-’60 werden verschillende woonwijken aangelegd, waaronder ook de wijk Predikherenvelden. In die tijd waren er in heel ons land minder dan 1 miljoen wagens. Nu zijn dat er 6 miljoen. Het aantal auto’s vermenigvuldigde zich in 50 jaar dus met zes. Hierdoor stijgt ook de kans op conflicten.

In het bestuursakkoord staat de invoering van ‘zone 30’ expliciet vermeld voor onze drie dorpskernen en de verschillende woonwijken. De voorbije maanden werden de voorbereidingen getroffen om dit gefaseerd in te voeren. In de wijk Predikherenvelden kan dit nu uitgevoerd worden.

Waarom zone 30?

Aan 30km/u is de kans op een dodelijk ongeval met een voetganger 5%. Bij 50km/u stijgt dit echter al naar de helft. Dit heeft alles te maken met onze reactiesnelheid.
Bij 30km/u is de reactietijd in 1 seconde om het stoppedaal in te duwen ongeveer 8 meter. Daar komt de remafstand van 5 meter bij. Na 13 meter staat het voertuig stil. Bij 50km/u is de reactietijd al 13 meter, met dan nog eens 13 meter remafstand.
Pas na 26 meter staat het voertuig stil. In woonstraten dienen echter alle gebruikers zich veilig te kunnen begeven, ook fietsers en spelende kinderen. Daarom voert het gemeentebestuur in woonstraten een maximumsnelheid van 30km/u in.

Wat veranderd er nu exact?

De Clemenshoek was reeds zone 30, alsook de fietsstraat Hoge Zandvelden. Alle woonstraten tussen de Clemenshoek en de wijk Predikherenvelden zullen vanaf april zone 30 zijn. Ook de Hazeweg, Monnikenhofstraat en Fazantenweg zitten mee in deze zone vervat. Dit is een duidelijk afgelijnd gebied, dat ook heel leesbaar is voor alle autobestuurders. 


Ter info voor afbakening op kaart: Vanaf het kruispunt Eikenstraat-Clemenshoek, tot aan de rotonde met het paard in de Molenstraat, het kruispunt Hazeweg-Molenstraat en de ingang van de wijk Predikherenvelden aan het kruispunt Rozenlaan-Predikherenhoevestraat (met inbegrip van de schoolingang Groenlaer) - download kaart


In de Predikherenhoevestraat is de ingang van de school Groenlaer nu ook permanente in de zone 30 opgenomen. Ook hier kiezen we voor duidelijkheid en leesbaarheid. Voorheen werd dit met elektronische borden tijdelijk aangegeven. Maar deze kunnen stuk gaan, wat zeer hoge herstellingskosten met zich meebrengt. Ze dienen ook afgestemd te zijn met andere permanente verkeersborden in de buurt. Bovendien moeten autobestuurders al zoveel zaken in het oog houden tijdens het rijden. Het veranderen van snelheidsregimes op bepaalde tijdstippen, komt de duidelijkheid zeker niet ten goede.


Er worden ook extra herhalingsborden en sensibiliseringsborden in de zone 30 voorzien, zodat elke bestuurder duidelijk het snelheidsregime kent. Ook zullen er extra markeringen op de rijbaan aangebracht worden om autobestuurders bijkomend te sensibiliseren.

Veilige schoolomgevingen

Ongetwijfeld zijn er wat verkeersveiligheid betreft, zeker nog andere acties die in de toekomst kunnen ondernomen worden. De invoering van deze zone 30 is een eerste stap. In onze gemeente krijgt verkeersveiligheid aan schoolomgevingen ook prioriteit. Zo loopt er met de 8 basisscholen een traject rond verkeersveiligheid. Hieruit vloeien verbeterpunten voort die de veiligheid aan de schoolpoort verhogen. Zo is het aanbrengen van een blauwe ondergrond onder zebrapaden in de directe schoolomgevingen daar een voorbeeld van. Dit markeert samen de octopus-signalisatie de schoolingang en de zone 30 rond de school.


Inwoners van de wijk Predikherenvelden ontvangen nog een brief van het lokaal bestuur in hun brievenbus.

Gepubliceerd op 31 mrt 2020
Nieuwsoverzicht
Bord zone 30

Openingsuren & contact

Openbaar domein

adres
Korte Veerstraat 412840 Rumst
Tel. tel.
03 443 94 70
Fax fax
03 443 94 79
e-mail

Gemeentelijk Technisch Centrum

adres
Korte Veerstraat 412840 Rumst
Tel. tel.
03 443 94 70
e-mail

Deel deze pagina