naar top

Update coronavirus: tijdelijke ‘Park & Ride’-consultaties AZ Rivierenland

Vanaf woensdag 18 maart 18 uur (campus Rumst: triage Rupel) en donderdag 19 maart 18 uur (campus Bornem: triage Schelde) kunnen huisartsen patiënten doorverwijzen naar een uitzonderlijke consultatiefacilitieit van AZ Rivierenland op de campussen van Rumst en Bornem. Dit doen ze als ze inschatten dat een telefonisch consult voor een mogelijk besmette COVID 19-patiënt onvoldoende is.

Deze faciliteit is beschikbaar voor huisarten uit de gemeenten Aartselaar, Boom, Bornem, Hemiksem, Kapelle-op-den Bos, Londerzeel, Puurs-Sint-Amands, Niel, Rumst, Schelle en Willebroek.

Op deze manier willen AZ Rivierenland en de gemeenten aan de huisartsen van de regio extra zorg aan lokale inwoners bieden én de druk op de spoedgevallendiensten verminderen. We vermijden ook dat mogelijke COVID 19-patiënten zich fysiek verplaatsen naar wachtzalen van huisartsen en daar anderen besmetten.

Wat moet je doen bij ziektesymptomen
(koorts, hoest, ademhalingsmoeilijkheden)?

1. Neem telefonisch contact op met je huisarts. Ga niet naar de wachtzaal. Ga ook niet op eigen initiatief naar de consultatieruimte aan het ziekenhuis, je kan er enkel terecht na afspraak. Ga énkel naar spoed wanneer je dringend medische hulp nodig hebt.

2. Jouw huisarts bepaalt of een consultatie nodig is en maakt indien nodig voor jou een afspraak in de tijdelijke consultatieruimte. Jouw huisarts zal je de nodige richtlijnen geven.

3. Indien je een ziekteattest nodig hebt, spreek je af met jouw huisdokter hoe je dit kan bekomen (per post, digitaal, laten ophalen door een gezond persoon). Door de crisis mogen huisartsen uitzonderlijk een ziekteattest bezorgen aan patiënten na een telefonisch contact.

Gepubliceerd op 18 mrt 2020
Nieuwsoverzicht