naar top

COVID 19: Optreden van de politiediensten in het kader van het MB van 13 maart 2020

Bij toepassing van art. 187  van de wet Civiele Veiligheid worden personen die weigeren of verzuimen bepaalde maatregelen van het MB na te leven gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden, en met een geldboete van zesentwintig euro tot vijfhonderd euro, of met één van die straffen alleen.            

De minister of, in voorkomend geval, de burgemeester of de zonecommandant, kan bovendien de genoemde maatregelen ambtshalve doen uitvoeren, op kosten van de weerspannige of in gebreke gebleven personen.

Gepubliceerd op 16 mrt 2020
Nieuwsoverzicht