naar top

Tijdelijke preventieve maatregelen om het coronavirus in te dijken

Woensdagavond 11 maart vond er een overleg plaats tussen de burgemeesters en de gouverneur van de provincie Antwerpen. Ook federaal gezondheidsinspecteur Winne Haenen en infectiologe Erika Vlieghe van het UZA waren aanwezig om medische duiding te geven bij de maatregelen die nodig zijn om de verspreiding van het virus af te remmen.

Naast aandacht voor je eigen gezondheid en persoonlijke hygiëne, zullen er ook verschillende maatregelen toegepast worden die het contact met anderen beperken. Het is namelijk door dit contact dat het virus zich blijft voortzetten. Iedereen heeft dus een rol om ervoor te zorgen dat het coronavirus zich zo weinig mogelijk verspreidt.


Waarom?

De medische diensten geven aan dat de maatregelen uiterst belangrijk zijn om de kwetsbare groepen te beschermen en om de medische basiszorg voor iedereen te kunnen blijven handhaven. In dit kader is het noodzakelijk dat de verspreiding van het virus vertraagd wordt.


Wat houdt dit in?

Er werd eerder gecommuniceerd dat evenementen die binnen plaatsvinden en waar meer dan 1000 personen aanwezig zijn, ten stelligste afgeraden worden. Het criterium om een activiteit al dan niet te laten doorgaan, ligt echter niet enkel in het aantal personen, maar ook in de mate van persoonlijk contact. Het is belangrijk om voldoende afstand te houden. Kleinere evenementen waarbij toch veel personen zich op een beperkte ruimte bevinden, houden ook een risico in voor de verspreiding van het virus en kan je beter afgelasten. Andere criteria zijn de intensiteit van het contact (hoe dichtbij men zich van elkaar bevindt) en de beslotenheid van de ruimte, bijvoorbeeld of er ventilatie is. Ook de aanwezige leeftijdscategorieën spelen een rol. Zijn er senioren aanwezig op je activiteit? Dan kan je de activiteit in hun belang beter niet laten plaatsvinden. Indien mogelijk, kan een activiteit uitgesteld worden. Het voorgaande geldt zeker ook voor privé-feesten.

Niet enkel bij evenementen, maar ook in andere situaties wordt aangeraden om na te denken over manieren om het aantal mensen in één ruimte te beperken. Dit geldt bijvoorbeeld voor de werkvloer: telewerken indien mogelijk, vergaderingen uitstellen of vanop afstand organiseren, ervoor zorgen dat er minder personen tegelijkertijd aanwezig zijn op de werkvloer, … Ook voor scholen zijn er aanbevelingen die de mate van het contact beperken.

Gezien senioren een grote risicogroep zijn, zullen woonzorgcentra tijdelijk gesloten worden voor bezoek. Ook dienstencentra worden gesloten.


Hoe gaat het verder?

Het is belangrijk om te beseffen dat deze maatregelen tijdelijk zijn. Deze tijdelijke maatregelen gelden voorlopig tot begin april 2020.

Mogelijk evolueert de besluitvorming nog verder en komen er nieuwe richtlijnen van de hogere overheden. Deze worden steeds gecommuniceerd via de gemeentelijke communicatiekanalen.

Gepubliceerd op 12 mrt 2020
Nieuwsoverzicht