naar top

Doortrekken van N171 fase 3: inspraakperiode van start

Vanaf 3 februari 2020 is aansluitend de periode van 30 dagen van start gegaan waarin iedereen nog de tijd krijgt om reacties en klemtonen aan het Team MER over te maken.
De Vlaamse overheid wil de Rupelregio beter toegang geven op het hogere weggennet, de industrieterreinen vlotter ontsluiten en het sluipverkeer uit de dorpskernen van Rumst, Aartselaar en Boom weren.
 
Dit gebeurt gefaseerd. Fases 1 en 2 zijn afgerond en fase 3 (de doortrekking van de N171) is officieel ingediend bij het Team MER.
 
Sinds maandag 3 februari 2020 is aansluitend de periode van 30 dagen van start gegaan waarin iedereen nog de tijd krijgt om aanvullende reacties en klemtonen aan het Team MER over te maken.
 
Je kan reageren op de voorgestelde varianten, zelf bijkomende variante indienen, nagaan of de voorgestelde scope van het milieueffectenonderzoek voldoende breed is en suggesties doen voor bijkomend onderzoek naar mogelijke effecten.
 
We herinneren er graag nog aan dat het bij deze raadpleging niet mogelijk is om formele bezwaarschriften in te dienen tegen het project. Dat kan later tijdens het openbaar onderzoek van de omgevingsvergunningsaanvraag.
 
Hoe kan je reageren?
De scopingnota kan je raadplegen op de website van AWV of via de website van MER Vlaanderen. De nota ligt ook ter inzage op het gemeentehuis van Rumst.
 
Voor alle duidelijkheid lijsten we hieronder nog eens de verschillende manieren op waarop je een inspraakreactie kan indienen.
1. Via digitaal formulier op website AWV
Op www.wegenenverkeer.be/expreswegrumst kan je een link terugvinden naar het digitaal formulier voor het indienen van een inspraakreactie.
2. Op papier via de gemeente Rumst
Op het gemeentehuis van Rumst zijn papieren inspraakformulieren beschikbaar om te reageren. Het ingevulde formulier deponeer je vervolgens in de voorziene inspraakbox.
3. Per brief of via e-mail aan MER Vlaanderen
Reageren kan ook per brief aan Team MER, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel of via mail naar: mer@vlaanderen.be.
Gepubliceerd op 10 feb 2020
Nieuwsoverzicht

Openingsuren & contact

Mobiliteit

adres
Koningin Astridplein 122840 Rumst
Tel. tel.
03 880 00 67
Fax fax
03 844 32 32
e-mail

Openbaar domein

adres
Korte Veerstraat 412840 Rumst
Tel. tel.
03 443 94 70
Fax fax
03 443 94 79
e-mail

Lees meer artikels over

Deel deze pagina