naar top

Bewoners van Rumst en Aartselaar geven mee vorm aan de expresweg op 2de expresdag

Op woensdag 15 januari organiseerde het Agentschap Wegen & Verkeer (AWV) een informatiemarkt over de verbindingsweg (N171) in Rumst, de zogenaamde doortrekking van de expresweg. Bewoners van Rumst en Aartselaar konden er kennismaken met een aantal ontwerpvarianten voor de weg, met de onderzoeksvoorstellen en kregen de kans om ter plaatse te reageren. Binnen enkele weken start de publieke raadpleging over de aanmelding van het milieueffectenonderzoek. Dan kan iedereen gedurende 30 dagen suggesties meegeven voor het onderzoek. Daarna kan het eigenlijke milieu-effectenonderzoek echt van start gaan.


Verschillende varianten in onderzoek

In het voorjaar van 2019 organiseerde het Agentschap Wegen & Verkeer (AWV) van de Vlaamse overheid een reeks luisterdagen en een eerste Expresdag over nieuwe verbindingsweg (N171) in Rumst, de zogenaamde expresweg. Dit leverde een schat aan informatie op waarmee het studiebureau Tractebel aan de slag ging.
De onderzoekers tekenden op basis van de inspraakreacties een aantal mogelijke varianten van de weg uit en lijstten op hoe ze het onderzoek naar de effecten van de nieuwe weg op mens en milieu willen voeren. Dit voorstel zal in de vorm van een ‘scopingsnota’ worden voorgelegd aan het Team MER.


Varianten

De voorgestelde varianten zijn echter niet te nemen of te laten. Iedereen kan zelf nog alternatieve voorstellen indienen of onderzoeksvoorstellen aanbrengen maar AWV wil met deze varianten wel al een aantal logische mogelijkheden opperen.  Door de varianten voor te stellen voor het neerleggen van de ‘scopingsnota’ wil AWV eventueel andere waardevolle ideeën oppikken om te verwerken in de nota. Zo geven ze iedereen maximaal kans op inspraak en het laat hen toe de nota nog te verbeteren voor ze hem indienen.


Publieke raadpleging

Maar inspraak kan dus ook nog eens nadat de nota is ingediend. Dan start een periode van 30 dagen waar iedereen nog eens de tijd krijgt om eventueel aanvullende reacties en klemtonen zelf aan het Team MER over te maken. De inspraakreacties kunnen betrekking hebben op de alternatieven voor de weg en op effecten waarvan in de aanmelding geen melding wordt gemaakt of ze onderzocht worden.


Toekomst

Na deze publieke raadpleging start het eigenlijke milieueffectenonderzoek van de weerhouden varianten. Hierbij kijken de onderzoekers niet alleen naar de effecten van een nieuwe weg maar maken ze ook de vergelijking gemaakt met de zogenaamde nul-variant, waarbij de weg er niet komt maar er eventueel wel andere beheersmaatregelen genomen worden.
 
Midden 2020 worden de onderzoeksresultaten voorgesteld aan de bevolking tijdens een derde Expresdag. In verschillende werksessies wordt dan nagegaan wat de effecten zijn van de verschillende varianten en wat nog bijgestuurd moet worden. Pas daarna maakt de Vlaamse overheid een definitieve keuze.
 
Eens de keuze gemaakt is, worden de plannen in detail uitgetekend. Met dit ontwerp wordt een omgevingsvergunning aangevraagd. Parallel lopen de grondverwervingen verder. De werken op het terrein starten zodra de omgevingsvergunning en de onteigeningen rond zijn. Dit is ten vroegste in 2021.


Beelden bij deze persmededeling

Onderaan deze webpagina vind je afbeeldingen met drie verschillende visualisaties van de kruising van de nieuwe verbindingsweg met de Eikenstraat. De uitsnede bovenaan toont het ontwerp in de ‘basisvariant’ (afbeelding 1), de middelste uitsnede toont de ‘doorstromingsvariant’ (afbeelding 2) en de onderste uitsnede toont de ‘ontsluitingsvariant’ (afbeelding 3).
 
Een woordje uitleg bij de verschillende varianten:

  • Afbeelding 1: De basisvariant is gebaseerd op de eerste projectnota met een brug over de Predikherenhoevestraat en een rotonde aan de Eikenstraat.
  • Afbeelding 2: In de doorstromingsvariant zetten we maximaal in op een vlotte doorstroming van het verkeer en beperken we de aansluiting van lokale wegen. Dit betekent meer ongelijkgrondse kruisingen en een deels verdiepte ligging. Dit resulteert in een onderdoorgang aan de Eikenstraat en een brug aan de Predikherenhoevestraat met verderop een gedeeltelijke overkapping ter hoogte van Het Boske waar dan de nieuwe fietspaden ongehinderd over doorlopen.
  • Afbeelding 3: In de ontsluitingsvariant staat de ontsluiting van de lokale wijk en wegen centraal. Hierbij krijgt de nieuwe weg een meer lokaal karakter met klassieke kruispunten en een ligging op maaiveldniveau.

Op de website van AWV kan je beelden van de kruisingen met de Eikenstraat en de Predikherenhoevestraat apart downloaden per ontwerpvariant. 
Opgelet: deze beelden tonen louter concepten in de ontwerpfase en zijn niet bindend.

Gepubliceerd op 16 jan 2020
Nieuwsoverzicht
© Agentschap Wegen en Verkeer

Openingsuren & contact

Openbaar domein

adres
Korte Veerstraat 412840 Rumst
Tel. tel.
03 443 94 70
Fax fax
03 443 94 79
e-mail

Gemeentelijk Technisch Centrum

adres
Korte Veerstraat 412840 Rumst
Tel. tel.
03 443 94 70
e-mail

Lees meer artikels over

Blijf je graag op de hoogte?

Schrijf je dan in voor onze digitale nieuwsbrieven die jou interesseren.

Ik wil de nieuwsbrief ontvangen

Deel deze pagina