naar top
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Wat is basisbereikbaarheid en hoe maken we het mogelijk?

Het Vlaamse mobiliteitsbeleid wordt ingrijpend hertekend.
De Vlaamse Regering keurde het nieuwe decreet Basisbereikbaarheid goed.  Basisbereikbaarheid staat voor het bereikbaar maken van belangrijke maatschappelijke functies (bijvoorbeeld supermarkt, bibliotheek) met een optimale inzet van vervoers- en financiële middelen.
Centraal staat de term 'combimobiliteit', waarbij reizigers voor hun verplaatsingen verschillende vervoersmiddelen combineren. Hiervoor moeten de vervoersmiddelen goed op op elkaar afgestemd worden, zodat je makkelijk van het ene op het andere vervoersmiddel kan overstappen.


Om dit allemaal in de realiteit mogelijk te maken, krijgen het lokaal bestuur een grote rol. De gemeente Rumst zal mee uitgenodigd worden om samen met de gewestelijke instanties (AWV, De Lijn, De Vlaamse Waterweg en het Departement Mobiliteit en Openbare Werken) de mobiliteitsuitdagingen onze regio aan te pakken. Als gemeente zullen we kunnen duiden op werkpunten voor een betere verkeersveiligheid en doorstroming. Samen met de Lijn en de NMBS zal er ook gekeken worden naar het openbaar vervoer. Omdat mobiliteit een grensoverschrijdend thema is wordt Vlaanderen onderverdeeld in 15 vervoerregio's. Rumst behoort tot de vervoerregio Antwerpen.


VERVOERREGIO ANTWERPEN
Vervoerregio Antwerpen bevat 33 gemeenten en meer dan één miljoen inwoners. De groeiende mobiliteitsvraag is een belangrijke uitdaging in deze regio. Het mobiliteitssysteem botst vandaag in Antwerpen tegen zijn limieten. Vanuit de huidige problematiek
wil Vervoerregio Antwerpen haar mobiliteitsbeleid vormgeven.


VISIENOTA ROUTEPLAN 2030
Routeplan 2030 is een langetermijnvisie voor het mobiliteitssysteem binnen de Antwerpse vervoerregio.
Binnen de visienota wordt een programma uitgewerkt met maatregelen en projecten, met het oog op een (multimodale) bereikbaarheid van de gehele regio, dus ook Rumst. Daarbij wordt er gestreefd naar een maximum 50% van de verplaatsingen per wagen en 50% te voet, per fiets of met openbaar vervoer. In de vervolgfase van dit project zullen de maatregelen concreter worden uitgewerkt. Als gemeente volgen we dit nauw op en trachten we tot een zo goed mogelijke organisatie te komen van de mobiliteit, waarbij we huidige leemten zoveel mogelijk trachten weg te werken. Hoe dit alles praktisch in zijn werk zal gaan is voorlopig nog niet helemaal duidelijk. Als er inspraakmogelijkheden zijn, zal
de bevolking hiervan op de hoogte gebracht worden.

Gepubliceerd op 09 jan 2019
Nieuwsoverzicht

Openingsuren & contact

Mobiliteit

adres
Koningin Astridplein 122840 Rumst
Tel. tel.
03 880 00 67
Fax fax
03 844 32 32
e-mail

Openbaar domein

adres
Korte Veerstraat 412840 Rumst
Tel. tel.
03 443 94 70
Fax fax
03 443 94 79
e-mail

Lees meer artikels over

Deel deze pagina