naar top
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Maatregelen Voedselagentschap rond ziekte van Newcastle

Het Voedselagentschap heeft op 29 juni 2018 tijdelijke maatregelen genomen om de verspreiding van de ziekte van Newcastle een halt toe te roepen. Hierdoor is er sinds maandag 2 juli 2018:

 • Een verbod op het overdragen (verkoop, afstaan, uitwisselen, …) van kippen, kalkoenen, parelhoenen, eenden, ganzen, kwartels, duiven (met uitzondering van wedstrijdduiven), fazanten, patrijzen en loopvogels door en naar hobbyhouders.
 • Een verbod om met deze vogelsoorten deel te nemen aan verzamelingen (markten, tentoonstellingen, beurzen, prijskampen, …).

Deze beslissing trad in werking op 2 juli 2018 en was van kracht voor dertig dagen. Door middel van een ministerieel besluit zullen de tijdelijke noodmaatregelen vanaf 1 augustus voor onbepaalde tijd van kracht zijn. Het FAVV zal het besluit met noodmaatregelen op 1 augustus vervangen door een ministerieel besluit waarin dezelfde verbodsbepalingen voor onbepaalde tijd overgenomen worden. Tegelijk worden evenwel derogaties voorzien die pluimveehandelaars in staat stellen om hun activiteiten op commerciële verzamelingen, inbegrepen openbare markten, te hernemen. Deze voorwaarden hebben te maken met de identificatie, tracering en vaccinatie van de te koop aangeboden dieren. Het ministerieel besluit kan je hieronder downloaden.

Achtergrond en verduidelijkingen

 • De term “hobbyhouder” slaat op elke niet-professionele houder van één of meer stuks pluimvee (zie de lijst in het volgende punt). Het gaat dus zowel om personen, die bijv. maar één of twee legkippen hebben voor het verwerken van hun groenafval, als houders van bijv. sierpluimvee die dikwijls honderden stuks pluimvee van diverse soorten en rassen bezitten.
 • De verbodsbepalingen gelden enkel voor alle rassen kippen, kalkoenen, parelhoenen, eenden, ganzen, kwartels, duiven (met uitzondering van wedstrijdduiven), fazanten, patrijzen en loopvogels (o.a. struisvogel, emoe, nandoe, casuaris, rhea, …).
  Ze zijn niet van toepassing op alle andere in gevangenschap gehouden vogels (bijv.wedstrijdduiven, zang- en siervogels, papegaaien, parkieten, …)
 • Het verbod om vogels van de vermelde soorten over te dragen, geldt voor alle bewegingen van, door en naar hobbyhouders, nl.
  • overdracht van dieren door professionele verkopers (handelaars, winkels, verkooppunten, thuisverkoop van op een pluimveebedrijf, enz.) naar hobbyhouders
  • verkoop, uitwisselen, afstaan, enz. van dieren tussen hobbyhouders
  • aankoop of overname van dieren van hobbyhouders door professionele verkopers
 • Het verbod om met pluimvee deel te nemen aan verzamelingen geldt zowel voor hobbyhouders, als voor professionele handelaars. In de praktijk betekent dit dat er geen enkel stuk pluimvee aanwezig mag zijn op de wekelijkse openbare markten of op andere, eerder occasionele evenementen als beurzen, prijskampen, tentoonstellingen, etc. die her en der georganiseerd worden.
 • Bij het vaststellen van overtredingen van de verbodsbepalingen:
  • In het geval van hobbyhouders, wil het FAVV in de eerste plaats elke houder bewust maken van de problematiek en de risico’s van de ziekte van Newcastle en hen ook wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid hierin. Zeker in de eerste week is het ondanks de verspreiding van de maatregelen via de pers en de kanalen van de hobbyverenigingen  te verwachten dat niet iedereen op de hoogte is van de nieuwe verbodsbepalingen. Bij een eerste overtreding is het dan ook niet de bedoeling om onmiddellijk te verbaliseren, maar wel om de betrokkene terug naar huis te sturen met de correcte informatie omtrent de tijdelijke maatregelen.
  • In het geval van een professionele verkoper daarentegen, vraagt het FAVV wel om onmiddellijk proces-verbaal op te stellen ten laste van de betrokkene en de informatie aan de bevoegde lokale controledienst van het Agentschap over te maken.


   Vragen over de Ziekte van Newcastle kan je richten aan pri.ant@favv.be .
Gepubliceerd op 30 jul 2018
Nieuwsoverzicht
Kip

Openingsuren & contact

Milieu

adres
Koningin Astridplein 122840 Rumst
Tel. tel.
03 880 00 60
Fax fax
03 844 32 32
e-mail

Recyclagepark

adres
Steenberghoekstraat 492840 Rumst
Tel. tel.
03 844 20 52

Lees meer artikels over

Deel deze pagina