naar top

Omleiding werken gecontroleerd overstromingsgebied Grote Vijver

Jaagpad tijdelijk onderbroken voor fietsers en wandelaars

Begin mei start de aannemer van De Vlaamse Waterweg nv in Mechelen met de aanleg van twee sluizen: een in de Netedijk en een in de Dijledijk. De werken kaderen in de aanleg van het gecontroleerd overstromingsgebied Grote Vijver. Door de werken is het jaagpad tijdelijk onderbroken. Er zijn omleidingen voor fietsers en wandelaars voorzien.

In Mechelen werken de Vlaamse Waterweg nv en het Agentschap voor Natuur en Bos aan het gecontroleerd overstromingsgebied Grote Vijver in het kader van het Sigmaplan. Over enkele jaren doet deze zone van 100 hectare dienst als gecontroleerd overstromingsgebied, dat bij stormvloed overtollig water van de Dijle zal opvangen.


Jaagpad onderbroken

De aanleg van het gecontroleerd overstromingsgebied gaat gepaard met de bouw van twee sluizen. Hiervoor maken we gaten over de volledige breedte van het jaagpad. Dat maakt het jaagpad tijdelijk ontoegankelijk voor fietsers en voetgangers. Zodra de sluizen klaar zijn, starten de werken aan de overloopdijk langs de Dijle. Over die dijk stroomt het Dijlewater bij stormtij het overstromingsgebied binnen. Een ringdijk houdt het water in het gebied tegen. Grote delen daarvan zijn al klaar, en nu wordt er de laatste hand aan gelegd.


Hinder en duur van de werken

Tijdens de werken is het jaagpad langs de Nete en de Dijle afgesloten voor fietsers en voetgangers. De ‘blauwe bruggen’ over de Dijle en de Nete en het jaagpad ertussen blijven wel toegankelijk. De werken starten begin mei en zullen ruim een jaar duren. Tijdens die periode voorzien we omleidingen voor fietsers en voetgangers. Enerzijds is er een omleiding langs de linkeroever van de Dijle via Heffen en Battel, anderzijds langs de rechteroever van de Nete via Rumst en Walem. Ook voor het fietsknooppuntennetwerk is er een omleiding voorzien.


Sluizen met verschillende functies

We bouwen twee verschillende sluizen. In de Dijledijk komt er een uitwateringssluis ter hoogte van de Mechelse Waterski Klub. Deze sluis zorgt ervoor dat het rivierwater na het stormtij terug naar de Dijle kan stromen. De tweede sluis komt in de Netedijk. Het gaat om een in- en uitwateringssluis met een dubbele functie. Ook zij kan opgevangen water afvoeren naar de Nete, maar ze zorgt er tegelijk voor dat er elke dag een beperkte hoeveelheid water in en uit het noordelijke deel van Grote Vijver stroomt, op het ritme van eb en vloed. Zo ontwikkelen zich in het gebied slikken en schorren, en vormt zich een landschap vergelijkbaar met dat in het gecontroleerd overstromingsgebied Zennegat in de buurt.


Meer informatie

Een kaartje met de afgesloten wegen en de geplande omleidingen vind je hieronder. Een overzicht van de omleidingen op het fietsknooppuntennetwerk vind je op www.routedokter.be of de Facebookpagina van de routedokter.

 

Volg al het nieuws over het Sigmaplan en het project Dijlemonding via www.sigmaplan.be/dijlemonding of via de Twitter- en Facebookpagina van het Sigmaplan.
BRON: SIGMAPLAN

 

Gepubliceerd op 26 apr 2018
Nieuwsoverzicht