Verhuur jij een verblijfplek tijdens Tomorrowland?

Gepubliceerd op  vrijdag 1 mrt 2024 om 09:32 uur
Dit moet je weten!

Ben jij van plan om deze zomer tijdens Tomorrowland een kamer, appartement of huis te verhuren? Dan moet je dat aanmelden bij Toerisme Vlaanderen en voldoen aan een aantal uitbatingsvoorwaarden. Ook als je maar tijdelijk of occasioneel verhuurt, bijvoorbeeld één of meer nachten per jaar via AirBnB, Booking.com of een ander boekingsplatform.

9 basisvoorwaarden om te verhuren aan toeristen:

  1. Je logies is aangemeld bij Toerisme Vlaanderen. Als je tegen betaling een logies verhuurt, zelfs al is het tijdelijk of occasioneel, moet je dat aanmelden. Dat doe je digitaal via uitbatersportaal.toerismevlaanderen.be.
  2. Je bezit een geldig brandveiligheidsattest. Aan welke brandveiligheidsnormen je moet voldoen, en waar je het attest moet aanvragen, hangt af van het aantal eenheden en slaapplaatsen dat je verhuurt. Kijk hier voor alle info.
  3. Je logies voldoet aan de minimumnormen comfort en kwaliteit. Denk aan meubilair, verlichting, elektriciteit, afsluitbaar sanitair, verduistering, verluchting... 
  4. Zowel het logies als de uitbating ervan is verzekerd tegen brand en voor burgerlijke aansprakelijkheid.
  5. De uitbater - of degene die de dagelijkse leiding heeft - is niet veroordeeld voor bepaalde misdrijven.
  6. Je verhuurt je logies voor minstens één overnachting (dus niet per uur).
  7. Je kunt een eigendomsbewijs voorleggen, of een huurovereenkomst die je toelaat het logies uit te baten.
  8. De informatie die je over het logies bezorgt, is waarheidsgetrouw.
  9. Je bent in orde met de stedenbouwkundige regels en hebt alle nodige vergunningen. Ben je daar niet zeker van? Neem dan contact op met de dienst omgeving.

Om er zeker van te zijn dat iedere uitbater zich aan de voorwaarden houdt, voert Toerisme Vlaanderen geregeld steekproeven uit. Het kan gaan om een administratieve check, maar ook om een controle ter plaatse. Ben je niet met alles in orde, dan loop je het risico op een boete die kan oplopen tot 25.000 euro, of zelfs een gedwongen stopzettingsbevel. Je hebt er dus alle belang bij om in orde te zijn.

Meer informatie over verhuren aan toeristen vind je in het Logiesdecreet van Toerisme Vlaanderen op toerismevlaanderen.be.

Thema's

Naar top