Actuele hinder (her)aanleg Veerstraat en Vissersstraat

Gepubliceerd op  woensdag 27 mrt 2024 om 11:00 uur

Actuele hinder (her)aanleg Veerstraat en Vissersstraat

De werken Veerstraat - Vissersstraat werden in 2023 opgestart waarbij we verwachten dat deze in het najaar 2024 zullen afgerond zijn.

In 2024 worden de overige werken opgestart. Deze werken zullen in fases uitgevoerd worden. Bedoeling is om te starten aansluitend aan de Veerstraat en de Vissersstraat en zo naar het noorden de werken uit te voeren. De omleidingsplannen zullen ruim op voorhand gecommuniceerd worden.

Overzicht van de werken

Welke werken worden er uitgevoerd? Wat is de timing?

Maart

 • In maart en april 2024 worden de kleiklinkers in de Veerstraat tussen de Nijverheidsstraat en de Molenbergstraat aangelegd. Het karakter van het woonerf wordt nu zichtbaar. De parkeerzones worden aangeduid met bruingekleurde kleiklinkers en voorzien van een witte ā€˜Pā€™. Door hun natuurlijke vorm hebben kleiklinkers niet allemaal exact hetzelfde formaat. Hierdoor gaat het leggen iets trager dan bij betonstraatstenen. We verwachten dat tegen eind april de kleiklinkers tot aan de lindeboom aangelegd zijn. Omwille van het zware werfverkeer voor de bouw van de private appartementen nabij het Veerhuis, worden de kleiklinkers in de bocht aan het Veerhuis nog niet gelegd, opdat draaibewegingen van dit zware werfverkeer geen schade zou aanbrengen aan de pas gelegde kleiklinkers.
 • Ook de fietsverbinding aan het Veerhuis tussen de twee dijken wordt vernieuwd. Er worden boordstenen geplaatst en de fietsverbinding zelf wordt in asfalt uitgevoerd. We verwachten dat deze werken op 5 april afgerond zijn.

April

 • Op maandag 8 april starten de rioleringswerken in de Vissersstraat. Het kruispunt aan Home Van der Taelen blijft open, zodat de parking aan de drie rivieren via de Nijverheidsstraat bereikbaar blijft. Midden april wordt er gewerkt tussen Home Van der Taelen en het kruispunt Korte Vissersstraat. Eind april wordt dit kruispunt zelf aangepakt. In mei starten de rioleringswerken tussen de Markt en het kruispunt Korte Vissersstraat. De garages aan de achterzijde van de Vissersstraat zullen in deze laatste rioleringsfase bereikbaar blijven via het traject Nijverheidsstraat-Veerstraat-Korte Vissersstraat. In juni volgt dan de afwerking in de Vissersstraat, waaronder het plaatsen van de huisaansluitingen en de boordstenen
 • Half april worden de bomen in de Veerstraat aangeplant.

Wat is de hinder tijdens de werken

 • Tijdens de werken zijn de woningen steeds bereikbaar voor voetgangers.
 • Tijdens de rioleringswerken voor de woningen zal er slechts tijdelijk geen gemotoriseerd verkeer mogelijk zijn.
 • Wanneer de definitieve verharding aangelegd wordt, zullen voetgangers steeds doorgang hebben. Gemotoriseerd verkeer is dan tijdelijk onmogelijk. De plaatselijke omleiding wordt met signalisatie aangegeven.
 • Tijdens de asfalteringswerken aan de verbindingsweg tussen de 2 dijken moeten de fietsers ter hoogte va de werken verplicht afstappen. Er is een doorgang voorzien waarlangs zij hun rit kunnen verderzetten.
 • Tijdens de rioleringswerken in de Vissersstraat is er geen verkeer mogelijk:
  • Via de Nijverheidsstraat blijft de parking aan de 3Ri4en bereikbaar.

Weersomstandigheden

De aanhoudende regen in de voorbije periode, heeft zeker niet geholpen om de oorspronkelijke timing te blijven aanhouden. Het aantal dagen dat het voor de aannemer onmogelijk was om te werken omwille van weersomstandigheden ligt einde maart op maar liefst 112 dagen, wat aanzienlijk is. Ter vergelijking, het aantal gewerkte dagen zit op dit ogenblik op net geen 100 dagen. De hierboven aangegeven timing van de werken blijft ook nu uiteraard afhankelijk van de weersomstandigheden.

Afvalophaling

De afvalinzamelingpunten situeren zich ter hoogte van de Nijverheidsstraat-Veerstraat, de lindeboom in de Veerstraat en ter hoogte van het voormalig politiekantoor aan de Markt. Je kan daar tijdig het afval plaatsen. Enkel de buurtbewoners in de werfzone moeten gebruik maken van het afvalpunt. Voor de andere buurtbewoners verloopt de afvalophaling zoals normaal.

Parking tijdens werken

 • Je kan je wagen parkeren op de parking van de 3 Rivieren en de parking aan Hoop op Beet (park). Deze wordt voorzien van extra verlichting. 
  • De parking tussen de visput Hoop op Beet en het park ā€™s Herenbeemden, zal via de Markt overdag niet bereikbaar zijn tussen 15 april en eind april. Maar wel via de brede wandelweg naast de visput. Vanaf 3 juni zal de parking niet bereikbaar zijn tot eind augustus.
 • Ook wordt de ongebruikte verharding aan de Drie Rivieren tijdelijk opengesteld, waardoor tijdens de werken een 40-tal extra parkeerplaatsen in de directe omgeving beschikbaar komen voor de buurtbewoners.
 • Op een gegeven moment zal de parking aan de Drie Rivieren tijdelijk niet bereikbaar zijn via de Korte Vissersstraat, maar wel via de zijde van de Veerstraat langs de Rupel. Op die manier blijft de parking bereikbaar.
Naar top