Actuele hinder (her)aanleg Veerstraat en Vissersstraat

Gepubliceerd op  donderdag 6 jun 2024 om 15:30 uur

Actuele hinder (her)aanleg Veerstraat en Vissersstraat

De werken Veerstraat - Vissersstraat werden in 2023 opgestart waarbij we verwachten dat deze in het najaar 2024 zullen afgerond zijn.

In 2024 werden de overige werken opgestart. Deze werken zullen in fases uitgevoerd worden. Bedoeling is om te starten aansluitend aan de Veerstraat en de Vissersstraat en zo naar het noorden de werken uit te voeren. De omleidingsplannen zullen ruim op voorhand gecommuniceerd worden.

Overzicht van de werken

Welke werken worden er uitgevoerd? Wat is de timing?

Juni 2024

Veerstraat

 • De Veerstraat werd opengesteld en kan weer gebruikt worden. De Veerstraat is weer enkelrichting, waarbij je kunt inrijden via de Molenbergstraat of Markt (Lindenboom) en uitrijden via de Nijverheidsstraat.
 • Plantvakken worden verder aangelegd.

Vissersstraat

 • In juni starten de rioleringswerken tussen de Markt en het kruispunt Korte Vissersstraat.
 • De komende weken wordt er ook gewerkt ter hoogte van het kruispunt met de Korte Vissersstraat. Dit is niet eenvoudig omdat er veel aansluitingen moeten gebeuren. Het kruispunt zal daarom een periode afgesloten zijn. De garages aan de achterzijde van de Vissersstraat zullen niet altijd bereikbaar zijn.De aannemer brengt de buurtbewoners op de hoogte.
 • Naar aanleiding van de vondsten in de eerste helft van de Vissersstraat, is de kans groot dat er opnieuw vondsten gedaan worden. Om verdere vertraging te vermijden, wordt er in de week van 3 juni een archeologisch onderzoek uitgevoerd in het gedeelte van de Vissersstraat tussen de Korte Vissersstraat en de Markt. Wat gebeurt er nu:
  • Afbraakwerken tweede deel van de Vissersstraat (aannemer) - start op maandag 3 juni - 2 dagen werk
  • Archeologisch vooronderzoek - start op woensdag 5 juni en duurt tot en met maandag 10 juni
  • Daarna worden de rioleringswerken terug opgestart
 • Ondertussen vinden de huisaansluitingen plaats in het eerste deel van de Vissersstraat.

Mei 2024

 • In mei worden de rioleringswerken tussen het Home Van der Taelen en het kruispunt Korte Vissersstraat uitgevoerd.
 • Tijdens de rioleringswerken in de Vissersstraat in Rumst centrum, stootten de arbeiders op 30 april op merkwaardige vondsten. Het gaat ondermeer over scherven en restanten uit de Romeinse periode. Zo werd er ook een houten paal gevonden, die mogelijks deel uitmaakte van een aanlegplaats. Het archeologisch onderzoek is afgerond, de rioleringswerken worden terug hervat.

April 2024

 • Op maandag 8 april gingen de rioleringswerken in de Vissersstraat van start. Het kruispunt aan Home Van der Taelen bleef open, zodat de parking aan de drie rivieren via de Nijverheidsstraat bereikbaar kon blijven. Midden april werd er gewerkt tussen Home Van der Taelen en het kruispunt Korte Vissersstraat. Eind april werd dit kruispunt zelf aangepakt. 
 • Half april werden de bomen in de Veerstraat aangeplant.

Maart 2024

 • In maart en april 2024 werden de kleiklinkers in de Veerstraat tussen de Nijverheidsstraat en de Molenbergstraat aangelegd. Het karakter van het woonerf is vanaf dan zichtbaar. De parkeerzones werden aangeduid met bruingekleurde kleiklinkers en voorzien van een witte ā€˜Pā€™. Door hun natuurlijke vorm hebben kleiklinkers niet allemaal exact hetzelfde formaat. Hierdoor gaat het leggen iets trager dan bij betonstraatstenen. We verwachten dat tegen eind april de kleiklinkers tot aan de lindeboom aangelegd zijn. Omwille van het zware werfverkeer voor de bouw van de private appartementen nabij het Veerhuis, worden de kleiklinkers in de bocht aan het Veerhuis nog niet gelegd, opdat draaibewegingen van dit zware werfverkeer geen schade zou aanbrengen aan de pas gelegde kleiklinkers.
 • Ook de fietsverbinding aan het Veerhuis tussen de twee dijken werd vernieuwd. Er werden boordstenen geplaatst en de fietsverbinding zelf werd in asfalt uitgevoerd.

Wat is de hinder tijdens de werken?

 • Tijdens de werken zijn de woningen steeds bereikbaar voor voetgangers.
 • Tijdens de rioleringswerken voor de woningen zal er slechts tijdelijk geen gemotoriseerd verkeer mogelijk zijn.
 • Wanneer de definitieve verharding aangelegd wordt, zullen voetgangers steeds doorgang hebben. Gemotoriseerd verkeer is dan tijdelijk onmogelijk. De plaatselijke omleiding wordt met signalisatie aangegeven.
 • Tijdens de asfalteringswerken aan de verbindingsweg tussen de 2 dijken moeten de fietsers ter hoogte va de werken verplicht afstappen. Er is een doorgang voorzien waarlangs zij hun rit kunnen verderzetten.
 • Tijdens de rioleringswerken in de Vissersstraat is er geen verkeer mogelijk:
  • Via de Nijverheidsstraat blijft de parking aan de 3Ri4en bereikbaar.

Weersomstandigheden

De aanhoudende regen in de voorbije periode, heeft zeker niet geholpen om de oorspronkelijke timing te blijven aanhouden. Het aantal dagen dat het voor de aannemer onmogelijk was om te werken omwille van weersomstandigheden lag einde april op maar liefst 119 dagen, wat aanzienlijk is. Ter vergelijking, het aantal gewerkte dagen zit op dit ogenblik op 100 dagen. De hierboven aangegeven timing van de werken blijft ook nu uiteraard afhankelijk van de weersomstandigheden.

Afvalophaling

De afvalinzamelingpunten situeren zich ter hoogte van de Nijverheidsstraat-Veerstraat, de lindeboom in de Veerstraat en ter hoogte van het voormalig politiekantoor aan de Markt. Je kan daar tijdig het afval plaatsen. Enkel de buurtbewoners in de werfzone moeten gebruik maken van het afvalpunt. Voor de andere buurtbewoners verloopt de afvalophaling zoals normaal.

Parking tijdens werken

 • Je kan je wagen parkeren op de parking van de 3 Rivieren en de parking aan Hoop op Beet (park). Deze wordt voorzien van extra verlichting. 
  • De parking tussen de visput Hoop op Beet en het park ā€™s Herenbeemden, zal via de Markt overdag niet bereikbaar zijn tussen 15 april en eind april. Maar wel via de brede wandelweg naast de visput. Vanaf 3 juni zal de parking niet bereikbaar zijn tot eind augustus.
 • Ook wordt de ongebruikte verharding aan de Drie Rivieren tijdelijk opengesteld, waardoor tijdens de werken een 40-tal extra parkeerplaatsen in de directe omgeving beschikbaar komen voor de buurtbewoners.
 • Op een gegeven moment zal de parking aan de Drie Rivieren tijdelijk niet bereikbaar zijn via de Korte Vissersstraat, maar wel via de zijde van de Veerstraat langs de Rupel. Op die manier blijft de parking bereikbaar.
Naar top